Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

Bảng kê hoá đơn chứng từ dịch vụ bán ra

Cập nhật: 25/02/2015 Lượt xem: 2382 Cỡ chữ
Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra Huớng dẫn download bảng kê hoá đơn chứng từ bán ra của hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-1/GTGT ban hàng theo thông tu 60/2007/TT-8TC của bộ tài chính. tải về tại đây

Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

Huớng dẫn download bảng kê hoá đơn chứng từ bán ra của hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số  01-1/GTGT ban hàng theo thông tu 60/2007/TT-8TC của bộ tài chính.


bang-ke-hoa-don-ban-ra

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ bán ra


Bạn tải mẫu bảng kê về tại đây :  Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ bán ra  

Chúc các bạn thành công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mẫu báo cáo tài chính BCTC bằng tiếng Anh (4052 lượt xem)Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập (1817 lượt xem)Giải đáp thắc mắc vấn đề hóa đơn GTGT (1262 lượt xem)Đề tài tôt nghiệp kế toán vốn bằng tiền (1933 lượt xem)Slides bài giảng Kinh Tế Vĩ Mô - Kinh tế quốc dân (2127 lượt xem)