Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính

Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính

Cập nhật: 18/03/2015 Lượt xem: 1924 Cỡ chữ
Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính ngày 31/03 hàng năm là ngày cuối nộp BCTC bạn cần hoàn thiện kiểm tra như thế nào cho tốt nhất

Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính


Cuối tháng 3 là thời điểm nhảy cảm, bắt buộc phải hoàn thành báo cáo tài chính BCTC của mình thì các kế toán cần phải Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính của mình xem có những lỗi phát sinh nào không ? hay còn sai xót nào cần phải sửa chữa nữa không ?  Khi nộp nên bạn bị sai cty, doanh nghiệp bạn bị phạt rất nặng tuỳ theo mức độ vi phạm.

Hôm nay CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra một số điểm cần lưu ý của việc Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính cho bạn tham khảo thêm

I Các bút toán bạn còn thiếu trong BCTC.

+ Đầu năm tài chính chưa chuyển lợi nhuận.

 Năm trước DN lỗ : Nợ TK 4211/Có TK 4212

 Năm trước lãi : Nợ TK 4212/ Có TK 4211

+ Quý doanh nghiệp tăng vốn điều lệ nên đồng thời làm tăng bậc thuế môn bài mà không biết nên chưa kịp làm tờ khai 01/MBAI  như bạn vẫn tính theo bậc cũ.

+ Thậm trí bạn chỉ hạch toán thuế môn bài mà quên mất không hạch toán chi phí của nó.

  Ghi nhận thuế môn bài phải nộp

Nợ TK 6422/6425 có TK3338

  Chi tiền nộp thuế môn bài 

Nợ TK 3338/ Có TK 112

+ không hiểu bản chất các bút toán chuyển thuế GTGT cuối kỳ.

+ Hạch toán lương vào chi phí thì lại lấy số tiền thực lĩnh : ở đây số tiền để hạch toán vào chi phí là số tiền phải trả cho công nhân viên trước khi trích nộp các khoản trừ vào lương.

+ Hạch toán chi phí trả trước, hạch toán tài sản cố định.: Bạn phải theo dõi chi phí, sai lệch giữa bảng cân đối kế toán, tổng hợp chi phí trả trước, khấu hao TSCĐ

+ Tính thuế TNDN mà không hạch toán dẫn đến thiếu, xót.

>> Nghị định 12/2015/ND-CP

II Đối chiếu kiểm tra lên BCTC


+ Đối chiếu sổ sách kế toán như :
 - Đối chiếu trên bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán.
 - Cuối kỳ chúng ta phải đối chiếu số liệu
 - hàng tháng, quý số liệu các TK 133, 3331 khớp với tờ khai hàng tháng, quý.

+ Khi nên BCTC bạn cần lưu ý:


 - Nếu làm trên phần mềm kế toán như : misa, fast...là được phần mềm tự động cập nhật cho BCTC lúc nào công việc bạn phải làm là kiểm tra, đối chiếu.
 - Làm trên Excel thì BCTC bạn cần tổng hợp được bảng cân đối phát sinh TK của cả năm , liên quan để có được cái nhìn tổng thể tốt nhất..


Bạn đón xem phần 2 của  Công việc Kiểm tra rà soát trước khi nộp báo cáo tài chính


Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mẫu báo cáo tài chính BCTC bằng tiếng Anh (4052 lượt xem)Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập (1817 lượt xem)Giải đáp thắc mắc vấn đề hóa đơn GTGT (1262 lượt xem)Đề tài tôt nghiệp kế toán vốn bằng tiền (1933 lượt xem)Slides bài giảng Kinh Tế Vĩ Mô - Kinh tế quốc dân (2127 lượt xem)