Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập

Cập nhật: 10/02/2015 Lượt xem: 2331 Cỡ chữ
Bạn viết hoá đơn sai chưa biết phải làm thế nào ? Thu hồi hoá đơn đó có phải lập biên bản không ? lập biên bản thu hồi hoá đơn sao cho đúng

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lậpCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
 
 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số ……./BBTHHĐ
 
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
 
Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………                        MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………                    Chức vụ : ……………………….
 
BÊN B ……………………………………..
Địa chỉ :  ……………………………………...
Điện thoại : ............................... ...........      MST: ………………………
Do:.........................................................      Chức vụ : .............................................
 
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………
 
 
·         Lý do thu hồi  : ……………………….
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
 
 
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
 
 
Tham khảo thêm : Các truởng hợp xoá bỏ hoá đơn


Chúc các bạn thành công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các định dạng dữ liệu trong bảng tính VIDEO (1347 lượt xem)Mẫu báo cáo tài chính BCTC bằng tiếng Anh (5046 lượt xem)Giải đáp thắc mắc vấn đề hóa đơn GTGT (1613 lượt xem)Đề tài tôt nghiệp kế toán vốn bằng tiền (2371 lượt xem)Slides bài giảng Kinh Tế Vĩ Mô - Kinh tế quốc dân (2465 lượt xem)