Mẫu chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a-DN QĐ 15

Mẫu chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a-DN QĐ 15

Cập nhật: 03/03/2015 Lượt xem: 2977 Cỡ chữ
Đây là Mẫu chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a-DN QĐ 15 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính).

Mẫu chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a-DN QĐ 15 

Đây là Mẫu chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a-DN QĐ 15 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính).

>> Khoá học kế toán thực hành tại hà đôngCÔNG TY ABC
    Mẫu số S02a-DN    
Địa chỉ:       (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC    
Mã số thuế :     ngày 20-3/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)    
             
      CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :    
      Từ ngày 01/01/2015 Đến ngày 31/01/2015      
             
Chứng từ     Diễn giải Tài khoản   Số tiền
Loại Số Ngày   Nợ  
             
      TỔNG CỘNG      
        Ngày 31 tháng 1 năm 2015
Người lập Kế toán trưởng    Giám đốc

Tham khảo 1 số địa chỉ học kế toán uy tín : Địa chỉ học kế toán tại vĩnh phúc, nam định, hải phòng..

Bạn tải về tại đây : mẫu chứng từ ghi sổ 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mẫu báo cáo tài chính BCTC bằng tiếng Anh (4052 lượt xem)Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập (1817 lượt xem)Giải đáp thắc mắc vấn đề hóa đơn GTGT (1262 lượt xem)Đề tài tôt nghiệp kế toán vốn bằng tiền (1933 lượt xem)Slides bài giảng Kinh Tế Vĩ Mô - Kinh tế quốc dân (2127 lượt xem)