Bài tập excel tính tiền điện hàng tháng

Bài tập excel tính tiền điện hàng tháng

Cập nhật: 08/12/2014 Lượt xem: 20281 Cỡ chữ
Bài tập excel tính tiền điện hàng tháng luyện tập kỹ năng sử dụng các hàm Hàm MOD Hàm ROUNDUP Hàm EVEN Hàm ODD Hàm SUM Hàm SUMIF

Bài tập excel tính tiền điện hàng tháng


Hôm nay KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI BẮC NINH đưa ra bài tập thực hành kế toán trên excel về tính tiền điện hàng tháng. Tiền điện, nước hàng tháng là bài toán đau đầu cho mỗi cơ quan thương trực.

Đây là dạng bài tập cơ bản với một số hộ tiêu biểu để tính giá thành hàng tháng. TRONG PHẦN THỦ THUẬT EXCEL 2003


Chúc bạn thành công trong bài thực hành này !

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
                 
Khách Hàng Khu Vực Số Cũ Số Mới Định Mức Tiêu Thụ Tiền Điện Thuê Bảo Phải Trả
Anh 1 468 500          
2 160 230          
Trang 3 410 509          
Lan 3 436 630          
Loan 2 307 450          
Thanh 1 171 205          
Tổng Cộng        
Kết Quả Tham Khảo 572 287,850 14,393 302,243


Yêu Cầu
 
Câu 1 Xác định gía trị cho cột Định Mức, biết rằng : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150
 
Câu 2 Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ
 
Câu 3 Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:
    - Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW
    - Ngược lại  : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)
 
Câu 4 Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện
 
Câu 5 Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao
 
Câu 6 Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả
 
Câu 7 Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

>> Nếu doanh nghiệp bạn gặp khó khăn việc làm báo cáo tài chính cuối năm hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Chúc  bạn thành công !
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1254 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2802 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2378 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3247 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (16096 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5707 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (31532 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (6016 lượt xem)