Bài tập excel tính tiền lương hàng tháng

Bài tập excel tính tiền lương

Cập nhật: 29/01/2015 Lượt xem: 22696 Cỡ chữ
Tôi tin chắc ít nhất 1 tháng các bạn kế toán phải làm lương ít nhất một lần, thậm chí có bạn tới 4 -5 lần làm lương. Vậy bài tập này có giúp ích gì được cho các bạn không ?

Bài tập excel tính tiền lương hàng tháng


Hôm nay CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ với các bạn  một dạng bài tập excel vô cùng cơ bản, vô cùng cần thiết đối với mỗi kế toán. Dạng bài tập excel tính tiền lương hàng tháng cho nhân viên. có mục chia sẻ riêng về THỦ THUẬT EXCEL 2013

Tôi tin chắc ít nhất 1 tháng các bạn kế toán phải làm lương ít nhất một lần, thậm chí có bạn tới 4 -5 lần làm lương. Vậy bài tập này có giúp ích gì được cho các bạn không ?

Bảng tính bài tập excel tiền lương như sau :

bai-tap-excel-tinh-tien-luong

Bài tập kế toán excel nâng cao

>> Bài tập excel tính tiền thuê xe

>> Cách tính hàng sum trong excel

Yêu cầu bài :

- Điền số thứ tự, dựa vào hai ký tự đầu tiên và ký tự thứ ba của Mã NV, Lập công thức cho cột chức vụ, tham chiếu đến bảng phòng ban, và bảng chức vụ & lương (Ví dụ : mã nhân viên là  KDT02 thì chức vụ người đó là trưởng phòng kinh doanh).

- Dự vào ký tự 3 của Mã NV lập công thức cho cột L-Ngày (Lương ngày ) biết rằng lương ngày được dò tìm và lấy ra từ bảng chức vụ & lương.

- Lập công thức cho cột lương = L-Ngày*Ngày công.

- Lập công thức cho cột thưởng = ( Tổng quỹ thưởng/Tổng ngày công) * Ngày công của mỗi nhân viên.

- Lương thực lãnh = Lương  + Thưởng.

- Hoàn tất bảng thống kê thưởng & lương thực lãnh.

- Dựa vào bảng thống kê thưởng và thực lãnh vẽ đồ thị dạng 3D-Pie phản ánh tiền thưởng của từng phòng ban.

- Lập danh sách các nhân viên của phòng kinh doanh và tiếp thị có số ngày làm việc hơn 22 ngày cho việc làm dịch vụ báo cáo tài chính


Chúc các bạn Thành Công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1254 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2802 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2378 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3247 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (16096 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5707 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (31532 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (6016 lượt xem)