Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel

Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel

Cập nhật: 30/09/2014 Lượt xem: 5707 Cỡ chữ
Thủ thuật excel trong kế toán chia sẻ Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel.

Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel


Thủ thuật excel trong kế toán chia sẻ Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel. Dựa trên con số có thật của một khách sạn tăng khả năng, thời gian tiếp xúc làm việc với excel. yêu cầu bài toán đơn giản. 

Chủ yếu luyện tập các kỹ năng trong excel như sau :

bai-tap-excel-quan-ly-phong-khach-san

Yêu cầu :

- Dựa vào ký tự đầu của số phòng và bảng giá cột tiền thuê, biết rằng tiền thuê= Số ngày*Giá
- Nếu khách ở vào ngày 15 được giảm giá trong ngày hôm đó là 50%
- Tiền phải trả = Tiền thuê - Tiền giảm
- Tính tổng số người ở trong ngày 15
- Tính tổng số tiền thu được từ đầu tháng đến ngày 15

>> Cách sử dụng hàm Sum và SUMIF trong excel

Chúc bạn thành công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1256 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2802 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2379 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3247 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (16096 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (31538 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (6017 lượt xem)Chèn nhiều dòng trong một ô (cell) (9037 lượt xem)