Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ

Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ

Cập nhật: 08/11/2014 Lượt xem: 2277 Cỡ chữ
Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) .

Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ


Mẫu bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nơ ban hành theo  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) .

Bạn có thể tạo mẫu theo hình ảnh minh họa dưới đây. Chúc các bạn thành công !

 
tai-khoan-cong-no

>> Bảng cân đối phát sinh

Tham khảo khóa học : Địa chỉ học kế toán ở TPHCM
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các loại sổ kế toán các phân loại và hệ thống sổ kế toán (22710 lượt xem)Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26994 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26801 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3828 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3582 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2099 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2471 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3794 lượt xem)