Báo cáo tín dụng là gì?

Báo cáo tín dụng là gì?

Cập nhật: 03/06/2018 Lượt xem: 44151 Cỡ chữ
Báo cáo tín dụng được biên soạn bởi phòng tín dụng, bán báo cáo cho chủ nợ và người cho vay muốn điều tra lịch sử tín dụng của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Báo cáo tín dụng là gì?

Một báo cáo tín dụng tóm tắt lịch sử tín dụng của một người. Thông tin được nêu trong báo cáo bao gồm:
 
Số an sinh xã hội
 
Lịch sử địa chỉ cư trú
 
Lịch sử việc làm
 
Số dư tài khoản cao
 
Đã cấp giới hạn tín dụng
 
Thanh toán đúng hạn và thanh toán trễ
 
Số lần thanh toán khoản vay đã bị bỏ qua
 
Kiến nghị phá sản
 
Nợ thuế
 
Báo cáo tín dụng được biên soạn bởi phòng tín dụng, bán báo cáo cho chủ nợ và người cho vay muốn điều tra lịch sử tín dụng của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Các phòng tín dụng lớn nhất là Equifax, Experian và TransUnion. Phòng tín dụng được yêu cầu bởi Đạo luật báo cáo tín dụng hợp lý để cấp cho người tiêu dùng một bản sao miễn phí báo cáo tín dụng của họ mỗi năm một lần, nếu được yêu cầu.
 
Thông tin tiêu cực trong báo cáo tín dụng bị xóa sau bảy năm đã trôi qua, để bảo vệ cá nhân khỏi một sự kiện tín dụng bất lợi xảy ra từ lâu. Thông tin phá sản bị xóa sau 10 năm.

Mời bạn xem thêm:

>> trung tâm đào tạo kế toán ở tphcm

>> đào tạo kế toán ở hải dương

>> học kế toán tổng hợp ở tphcm
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1360 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2876 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2449 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3339 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (16248 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5809 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (33078 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (6157 lượt xem)