Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014

Cập nhật: 07/11/2014 Lượt xem: 5783 Cỡ chữ
Tải file sổ sách kế toán ở đâu ? download file sổ sách ở đâu về ?

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ file excel sổ sách kế toán QD15 cho các bạn chia sẻ. hệ thống file được tập hợp từ nhiều năm kinh nghiệm. Hy vọng giúp ích cho các bạn.

Các file excel sổ sách kế toán


File Excel sổ sách kế toán QĐ 15 gồm :
- Các nghiệp vụ thường phát sinh
- Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan
- Thu góp vốn
- Thu tạm ứng
- Bảng cân đối phát sinh
- BẢNG MÃ CHI PHÍ TRONG FILE EXCELTHEO QUYẾT ĐỊNH
- BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ KINH DOANH
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Nhật ký sổ cái
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
- BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
- BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
- SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Sổ nhật ký chung
- Sổ chi tiết tiền vay
- Sổ chi tiết công nợ
- Sổ cái tài khoản 1111
- Sổ chi tiết tài khoản 1111
..........................


Chi tiết tải về tại đây :    http://dayhocketoan.org/file/SosachKT_QD15_TT244.rar


 

>> tham khảo thêm một số:  tài liệu kế toán chuyên ngành

Chúc các bạn thành công !
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các loại sổ kế toán các phân loại và hệ thống sổ kế toán (22417 lượt xem)Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26469 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (25957 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3571 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3280 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (1996 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1852 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2258 lượt xem)