Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014

Cập nhật: 07/11/2014 Lượt xem: 6049 Cỡ chữ
Tải file sổ sách kế toán ở đâu ? download file sổ sách ở đâu về ?

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ file excel sổ sách kế toán QD15 cho các bạn chia sẻ. hệ thống file được tập hợp từ nhiều năm kinh nghiệm. Hy vọng giúp ích cho các bạn.

Các file excel sổ sách kế toán


File Excel sổ sách kế toán QĐ 15 gồm :
- Các nghiệp vụ thường phát sinh
- Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan
- Thu góp vốn
- Thu tạm ứng
- Bảng cân đối phát sinh
- BẢNG MÃ CHI PHÍ TRONG FILE EXCELTHEO QUYẾT ĐỊNH
- BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ KINH DOANH
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Nhật ký sổ cái
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
- BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
- BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
- SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Sổ nhật ký chung
- Sổ chi tiết tiền vay
- Sổ chi tiết công nợ
- Sổ cái tài khoản 1111
- Sổ chi tiết tài khoản 1111
..........................


Chi tiết tải về tại đây :    http://dayhocketoan.org/file/SosachKT_QD15_TT244.rar


 

>> tham khảo thêm một số:  tài liệu kế toán chuyên ngành

Chúc các bạn thành công !
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3923 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2550 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2188 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23734 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2375 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3688 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12281 lượt xem)Phương pháp ghi Sổ Cái (33600 lượt xem)