Các loại sổ kế toán các phân loại và hệ thống sổ kế toán

Các loại sổ kế toán các phân loại và hệ thống sổ kế toán

Cập nhật: 11/12/2014 Lượt xem: 22417 Cỡ chữ
Các loại sổ kế toán các phân loại và hệ thống sổ kế toán Khái niệm Phân loại sổ kế toán Hệ thống sổ kế toán Ranh giới giữa kế toán – quản trị - Quyết định - Sự kiện - Kinh tế

Các loại sổ kế toán các phân loại và hệ thống sổ kế toán


Khái niệm
 
Sổ kế toán: những tờ sổ Có kết cấu tương ứng với nội dung phản ảnh và yêu cầu quản lý. Có liên hệ chặt chẽ với nhau, dùng để ghi chép các NVKT phát sinh theo đúng trình tự và phương pháp nhất định. Tổ chức hệ thống sổ kế toán khoa học sẽ đảm bảo
tính kịp thời và chính xác của thông tin kế toán, đảm bảo chất lượng công tác kế toán.
 
Phân loại sổ kế toán
 
- Theo phương pháp ghi chép vào sổ
  + Sổ ghi theo trình tự thời gian
  + Sổ ghi theo hệ thống
- Theo mức độ phản ảnh các đối tượng kế toán
  + Sổ tổng hợp
  + Sổ chi tiết
  + Sổ kết hợp tổng hợp và chi tiết (sổ tổng hợp chi tiết)
-  Theo cách tổ chức sổ
  + Sổ đóng thành quyển
  + Sổ tờ rời
  + Sổ điện tử 6

>> Hạch toán giảm TSCĐ hữ hình
 
Hệ thống sổ kế toán
 
Mỗi doanh nghiệp chỉ được mở một hệ thống sổ kế toán duy nhất, căn cứ để lựa chọn:
- Quy mô của doanh nghiệp
- Yêu cầu quản lý
- Đặc trưng của ngành nghề
- Trình độ của nhân viên kế toán
 
Công việc – Trách nhiệm của người kế toán
 
- Công việc kế toán: phân công rõ ràng trách nhiệm của người giữ sổ và ghi sổ. Ví dụ… Tổ chức sổ sách để có thể bàn giao cho người kế nhiệm.
 
-Xu hướng => thay đổi của môi trường kinh doanh
 
Kỹ thuật mới
Toàn cầu hóa
Thị trường vốn
• Thông tin rẻ hơn
• Yêu cầu chất lượng 
thông tin tăng lên
• Cạnh tranh tăng lên
 
- Ranh giới giữa kế toán – quản trị - Quyết định - Sự kiện - Kinh tế
Dữ liệu Thông tin Kiến thức $10 /giờ $30 /giờ $100 /giờ $300 /giờ $1.000 /giờ
Mô hình của Robert Elliot; từng là partner của KPMG và Chủ tích của AICPA
Ghi sổ kế toán thủ công và bằng máy
- Thủ công,
- Trên hệ thống máy,
- Nhờ vào điều kiện tin học hóa, người kế toán có thể giảm thiểu thời gian trong công việc ghi chép, lưu trữ và càng ngày công tác kế toán càng chuyển sang hướng trình bày và phân tích thông tin.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26469 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (25957 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3571 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3280 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (1996 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1852 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2258 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3404 lượt xem)