Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel

Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel

Cập nhật: 27/09/2014 Lượt xem: 14575 Cỡ chữ
Các hàm SUM và Sumif là hai hàm rất hay sử dụng trong kế toán bạn thành thạo nó.

Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel


Bạn có bảng Excel tính lương, tính tổng chi phí phải chi hay thu về mà bạn đã nhận được giờ muốn tính xem tổng mình được nhận chi ra là bao nhiêu. Trong Excel có hàm SUM sẽ giúp bạn tính tổng nhanh chóng, chính xác.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn các bạn làm chi tiết hai hàm trên

Ở đây có 2 trường hợp : Mỗi trường có cách tính khác nhau.

Trường hợp 1 : Tính tổng cho một giá trị nào đó trong bảng cells

ham-sum

Ta có công thức như sau : C11=SUM(C5:C10) Trong đó C5 là ô Cells bắt đầu , C10 là o Cells kết thúc tức là tính tổng từ C5-C10.
tong-sum1

Ta có kết quả nhu trên

Trường hợp 2 : Ta tính tổng có điều kiện Ví dụ : Tính tổng lương phải trả cho nhân viên có Mã Phòng là PKD (Phòng kinh doanh)
 
ham-sum2

Ta có công thức như sau : D11=SUMIF(D5:D10,D6,C5:C10) 

Giải thích như sau : D5:D10 cột ta lấy điều kiện từ đầu cột đến cuối cột
                                 D6 là ô có mã phòng là PKD 
                                 C5:C10 tính tổng từ ô 5 đến ô 10

 
tong-sum2

Đây là kết quả của phép tính

Để áp dụng, sử dụng excel trong kế toán có hiệu quả hơn nữa. Mời bạn đọc tham khảo khóa học kế toán trên excel để nắm rõ hơn các nghiệp vụ kế toán.

Chúc các bạn thành công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Bài tập kế toán Excel tổng kết nhập xuất Nông sản (2140 lượt xem)Các phím tắt thông dụng trong excel (3618 lượt xem)Chèn nhiều dòng trong một ô (cell) (6068 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (4473 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (20046 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2604 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (1842 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2195 lượt xem)