Chi phí ảnh hưởng đến bảng cân đối như thế nào?

Chi phí ảnh hưởng đến bảng cân đối như thế nào?

Cập nhật: 29/05/2017 Lượt xem: 2920 Cỡ chữ
Chi phí ảnh hưởng đến bảng cân đối như thế nào? Một trái phiếu có thể là một công cụ nợ chính thức phát hành bởi một công ty hoặc chính phủ và mua bởi các nhà đầu tư

Chi phí ảnh hưởng đến bảng cân đối như thế nào?

Một chi phí sẽ làm giảm số lượng tài sản hoặc tăng số tiền nợ, và sẽ làm giảm số vốn chủ sở hữu hoặc cổ đông . 
Ví dụ một chi phí có thể 1) làm giảm tài sản của một công ty như Tiền mặt, Chi phí trả trước , hoặc Hàng tồn kho, 2) Tăng dư nợ tín dụng trong tài khoản chống đối tài sản như Dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc Khấu hao tích lũy, 3) Tài khoản nợ phải trả Tài khoản phải trả, hoặc tăng số tiền chi phí phải trả phải trả như Tiền lương Phải trả, Phải trả lãi , vân vân.. học kế toán ở hải dương
 
Ngoài việc thay đổi tài sản hoặc nợ phải trả,

Trái phiếu là gì?

Có một số định nghĩa kinh doanh cho trái phiếu .
 
Một trái phiếu có thể là một công cụ nợ chính thức phát hành bởi một công ty hoặc chính phủ và mua bởi các nhà đầu tư. Đây là ý nghĩa khi chúng ta nói rằng một tiện ích công được phát hành hoặc bán trái phiếu để giúp đỡ cho một nhà máy điện mới. Các nhà đầu tư nói về đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu lớp học kế toán ở đâu tốt nhất TPHCM.
 
Một trái phiếu cũng được sử dụng để mô tả sự đảm bảo nghĩa vụ của người khác. Ví dụ, một công ty bảo hiểm có thể phát hành một khoản tiền bảo lãnh 500.000 đô la mà một công ty cần để thực hiện các giao dịch về tín dụng . Việc sử dụng trái phiếu này có nghĩa là công ty bảo hiểm đảm bảo rằng nó sẽ phải trả 500.000 đô la nếu công ty bảo hiểm không thanh toán theo yêu cầu cho việc mua bán của mình.
 
Chúng tôi cũng sử dụng trái phiếu để có nghĩa là một công ty mua bảo hiểm để bảo vệ bản thân khỏi những hành động không trung thực của nhân viên của mình xử lý tiền. Ví dụ, một số sách giáo khoa kế toán nói rằng nhân viên của một công ty nên được liên kết . Tuy nhiên, chi phí bảo vệ như vậy có thể vượt xa những lợi ích mong đợi khoá học kế toán tại thủ đức.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Công ty kế toán Hà Nội có tốt không ? (27144 lượt xem)Tuyển kế toán tại Số 10 Trung Kính, Q. Cầu Giấy (1628 lượt xem)Tiền gửi của khách hàng là gì? (2567 lượt xem)các nền kinh tế thị trường là gì? (5658 lượt xem)Giá trị thị trường so với Giá trị sổ sách (17808 lượt xem)ý nghĩa của vốn cổ phần là gì? (10102 lượt xem)Định khoản hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng - TT200 (21985 lượt xem)Khai giảng lớp đào tạo MC nhí tại Hà Nội (20714 lượt xem)