Chi phí sản xuất gián tiếp là gì?

Chi phí sản xuất gián tiếp là gì?

Cập nhật: 16/02/2016 Lượt xem: 20396 Cỡ chữ
Các Chi phí sản xuất gián tiếp là gì? có bao nhiêu nguồn chi phí chi trả hàng tháng trong doanh nghiệp

Chi phí sản xuất gián tiếp là gì?

 
CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI Chi phí sản xuất gián tiếp là chi phí sản phẩm của nhà sản xuất khác so với vật liệu trực tiếp và lao động trực tiếp . Chi phí sản xuất trực tiếp cũng được gọi là sản xuất trên cao, sản xuất chung, gánh nặng nhà máy, hay gánh nặng.

Theo kế toán chi phí truyền thống , chi phí sản xuất gián tiếp được phân bổ (hoặc lây lan) với các sản phẩm được sản xuất dựa trên giờ lao động trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, hoặc giờ máy sản xuất.
chi-phi-truc-tiep

Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây các chi phí sản xuất gián tiếp đã tăng lên đáng kể và ít có khả năng được gây ra bởi số lượng lao động hoặc máy sản xuất trực tiếp giờ. (. Điều này có thể không phải là một vấn đề đối với báo cáo tài chính nếu số lượng hàng tồn kho là quán nhỏ, nhưng nó có thể là một vấn đề đối với giá cả và các quyết định khác) Ví dụ về chi phí sản xuất gián tiếp bao gồm:
 
- khấu hao, sửa chữa và bảo trì, điện, vv cho các cơ sở sản xuất và thiết bị
- tiền lương, tiền công và các phúc lợi của nhân viên sản xuất gián tiếp như giám sát sản xuất, xử lý nguyên liệu, đảm bảo chất lượng, và nhân viên hỗ trợ nhà máy khác
- nguồn cung cấp nhà máy, dịch vụ bên ngoài liên quan đến sản xuất, và các chi phí sản xuất có liên quan.

>> Mời bạn tham khảo: Lớp học kế toán thực tế tại Hà Nội
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2236 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4287 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33400 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4087 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2392 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (124739 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (47229 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (59214 lượt xem)