Cơ sở tiền mặt là gì?

Cơ sở tiền mặt là gì?

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 1105 Cỡ chữ
Cơ sở tiền mặt là phương thức ghi lại các giao dịch kế toán cho doanh thu và chi phí chỉ khi nhận được tiền mặt tương ứng hoặc thanh toán. Do đó, bạn chỉ ghi lại doanh thu khi khách hàng thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ được lập hóa đơn và bạn chỉ ghi lại khoản thanh toán khi công ty thanh toán.

Cơ sở tiền mặt là gì?

Cơ sở tiền mặt là phương thức ghi lại các giao dịch kế toán cho doanh thu và chi phí chỉ khi nhận được tiền mặt tương ứng hoặc thanh toán. Do đó, bạn chỉ ghi lại doanh thu khi khách hàng thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ được lập hóa đơn và bạn chỉ ghi lại khoản thanh toán khi công ty thanh toán. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ có thể đang sử dụng cơ sở tiền mặt mà thậm chí không nhận ra nó, nếu họ đang ghi chép các giao dịch kinh doanh chủ yếu bằng một sổ séc.
 
Chỉ tính toán tiền mặt cho mục đích thuế đối với các thực thể nhỏ hơn và không được chấp nhận theo nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận hoặc tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế . Cơ sở tiền mặt rất hữu ích trong các trường hợp sau:
 
Đối với các hệ thống kế toán đơn giản hơn với nhân viên kế toán, những người không quen thuộc với cơ sở tích luỹ phức tạp hơn của kế toán
 
Nơi không có khoảng không quảng cáo nào được theo dõi hoặc có giá trị
 
Trường hợp không cần kiểm toán , có thể được yêu cầu bởi người cho vay
 
Khi công ty kinh doanh dịch vụ (ngụ ý rằng không có khoảng không quảng cáo)
 
Phương thức tiền mặt có thể mang lại kết quả không chính xác, bởi vì doanh thu có thể được ghi nhận trong một khoảng thời gian khác với thời gian mà các chi phí liên quan được ghi nhận. Kết quả có thể được báo cáo lợi nhuận cao hoặc thấp không chính xác.
 
Điều khoản tương tự
 
Cơ sở tiền mặt còn được gọi là hệ thống tiền mặt của kế toán.

Mời bạn xem thêm:

>> học kế toán ở long biên

>> lớp học kế toán ở lê trọng tấn

>> đào tạo kế toán ở quảng ninh
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (27078 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26955 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3873 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3642 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2332 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2145 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2517 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3870 lượt xem)