Đề tài hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Đề tài hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Cập nhật: 13/11/2014 Lượt xem: 21346 Cỡ chữ
Link tải Đề tài hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho. Download miễn phí báo cáo thực tập

Đề tài hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho


Đề tài báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Đây là đề tài tiêu biểu của sinh viên năm cuối trường đại học KTQD. Đòi hỏi sự chăm chỉ, kỹ lưỡng từng lời văn. 
 
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần chính:
 
Chương I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
 
Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam.
 
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho.

Hàng tồn kho……………………………………………………     HTK
Báo cáo tài chính………………………………………………..    BCTC
Kê khai thường xuyên…………………………………………..   KKTX
Kiểm kê định kỳ…………………………………………………    KKĐK
Giá vốn hàng bán………………………………………………..  GVHB
Tài sản……………………………………………………………   TS
Tài sản lưu động…………………………………………………. TSLĐ
Kiểm soát nội bộ…………………………………………………   KSNB
Nguyên vật liệu………………………………………………….    NVL
Chi phí……………………………………………………………    CP
Báo cáo kết quả kinh doanh .....................................................     BCKQKD
Bảng cân đối kế toán ..................................................................    BCĐKT
 
Link tải về :  http://dayhocketoan.org/file/KT040.rar


Chúc bạn thành công !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Ghi lại một khoản tạm ứng cho nhân viên và khấu trừ? (391 lượt xem)Làm thế nào để Email một Hồ Sơ (3577 lượt xem)Mẫu báo cáo thực tập kế toán mới nhất năm 2014 (29112 lượt xem)Đề tài Phân tích tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp (23976 lượt xem)Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất (29940 lượt xem)Đề tài tốt nghiệp quản lý chi phí nguyên vật liệu (24459 lượt xem)