Định khoản hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng - TT200

Định khoản hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng - TT200

Cập nhật: 24/06/2015 Lượt xem: 20674 Cỡ chữ
Theo thông tư 200 thì tài khoản 611 quy định mua hàng. Vậy các định khoản như thế nào ? Phương pháp hạch toán

Định khoản hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng - TT200

 
Sau ĐÂY KẾ TOÁN HÀ NỘI Tài khoản 611 - Mua hàng là Tài khoản để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ.
 
Tài khoản 611 - Mua hàng, có 2 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu.
 
- Tài khoản 6112 - Mua hàng hoá.
 
Kết cấu tài khoản 611:
 

 Bên Nợ Bên Có
- Kết chuyển giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (Theo kết quả kiểm kê);
 
- Giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mua vào trong kỳ; hàng hoá đã bán bị trả lại,. . .
- Kết chuyển giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (Theo kết quả kiểm kê);
 
- Giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ, hoặc giá gốc hàng hoá xuất bán (Chưa được xác định là đã bán trong kỳ);
 
- Giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào trả lại cho người bán, hoặc được giảm giá.

 
Tài khoản 611 không có số dư cuối kỳ.
 
 
Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan TK 611:
 
-  Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho ghi:
 
Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu)
 
     Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
     Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 
- Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
 
Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu) (Tổng giá thanh toán)
 
     Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 
- Khi thanh toán tiền mua hàng, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
     Có các TK 111, 112,. . .
 
     Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chiết khấu thanh toán).
 
 - Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:
 
Nợ các TK 642, 623, 627, 641, 642, 241,. . .
 
     Có TK 611 - Mua hàng (6111).
 
- Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thiếu hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản xác định thiếu hụt, mất mát chờ xử lý, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
 
     Có TK 611 - Mua hàng (6111).

>> Tham khảo : bài tập định khoản kế toán

Chúc bạn thành công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Khóa học kế toán thực hành tổng hợp ở Hà Đông (3310 lượt xem)Lớp học kế toán thực hành tổng hợp ở Long Biên (15377 lượt xem)Công ty kế toán Hà Nội ở Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân (2711 lượt xem)Công ty đào tạo kế toán ở Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội (2863 lượt xem)Khoá học kế toán tổng hợp thực hành tại Quảng Ninh (21779 lượt xem)Khai giảng lớp đào tạo MC nhí tại Hà Nội (20178 lượt xem)Công ty kế toán Hà Nội ở tp Bắc Ninh (3421 lượt xem)Công ty kế toán Hà Nội ở Bắc Giang (2066 lượt xem)