Ghi lại một khoản tạm ứng cho nhân viên và khấu trừ?

Ghi lại một khoản tạm ứng cho nhân viên và khấu trừ?

Cập nhật: 06/06/2017 Lượt xem: 964 Cỡ chữ
Một khoản tạm ứng tiền mặt cho nhân viên được ghi lại bằng một khoản nợ vào tài khoản như Tiền tạm ứng cho Nhân viên hoặc Các khoản phải thu khác:

Ghi lại một khoản tạm ứng cho nhân viên và khấu trừ?

Một khoản tạm ứng tiền mặt cho nhân viên được ghi lại bằng một khoản nợ vào tài khoản như Tiền tạm ứng cho Nhân viên hoặc Các khoản phải thu khác: Các khoản tạm ứng. Các khoản tín dụng sẽ được vào tài khoản Tiền mặt. Nếu khoản tạm ứng tiền mặt dự kiến ​​sẽ được hoàn trả trong vòng một năm, tài khoản Advance for Employees sẽ là một tài khoản tài sản hiện tại học kế toán ở hà nam
 
Nếu tiền tạm ứng được hoàn trả thông qua khấu trừ tiền lương, khoản tiền giữ lại sẽ được ghi lại như là một khoản tín dụng cho Ứng trước cho nhân viên. Nếu nhân viên đưa cho công ty một séc cá nhân để hoàn trả khoản tạm ứng, tài khoản Tiền mặt sẽ được ghi nợ và khoản tiền tạm ứng cho Người lao động được ghi có lớp học kế toán tại thủ đức.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Công ty TNHH tư vấn giải pháp ID Hoàng Gia MST 0107732567 (594 lượt xem)Công ty Trần Toàn Phát - Collagen ADIVA cần tuyển gấp (0 lượt xem)Tuyển gấp kế toán công nợ tại P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân (511 lượt xem)Làm thế nào để Email một Hồ Sơ (4154 lượt xem)Mẫu báo cáo thực tập kế toán mới nhất năm 2014 (31631 lượt xem)Đề tài Phân tích tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp (24498 lượt xem)Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất (30516 lượt xem)Đề tài tốt nghiệp quản lý chi phí nguyên vật liệu (25057 lượt xem)