Giá trị chiết khấu của thu nhập ròng kỳ vọng là gì?

Giá trị chiết khấu của thu nhập ròng kỳ vọng là gì?

Cập nhật: 06/06/2017 Lượt xem: 1180 Cỡ chữ
Giá trị chiết khấu của thu nhập ròng kỳ vọng là gì? Đây là các khoản thu trong tương lai sau khi khấu trừ bất kỳ khoản thanh toán nào có liên quan

Giá trị chiết khấu của thu nhập ròng kỳ vọng là gì?

 
Trước tiên chúng ta hãy xác định các khoản thu nhập thực tế dự kiến . Đây là các khoản thu trong tương lai sau khi khấu trừ bất kỳ khoản thanh toán nào có liên quan. Ví dụ: nếu bạn có khả năng nhận được 1.200 đô la một năm kể từ ngày hôm nay, nhưng sẽ phải trả khoản phí 200 đô la vào thời điểm nhận các khoản thu, khoản thu nhập thuần sẽ là 1.000 đô la 1 khoá học kế toán ở biên hoà
 
Thông thường chúng ta cần phải biết giá trị hiện tại của số tiền dự kiến ​​trong tương lai. Chúng tôi tính giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu số tiền trong tương lai. Trong trường hợp này việc chiết khấu có nghĩa là 1) loại bỏ một khoản tiền lãi cụ thể, hoặc 2) điều chỉnh giá trị thời gian của tiền . Khái niệm này là nhận được 1.000 đô la trong tương lai ít có giá trị hơn là nhận được 1.000 đô la ngày hôm nay. 
 
Nếu chúng ta giả định rằng giá trị thời gian của tiền là 10% mỗi năm, Một khoản thu ròng thực từ 1.000 đô la một năm kể từ ngày hôm nay sẽ có giá trị hiện tại là 909 đô lacho trung tâm kế toán tại thủ đức. Nói cách khác, chúng tôi đã giảm giá trị trong tương lai là $ 1,000 bằng $ 91. Với giá trị thời gian là 10%, 909 USD có thể được đầu tư vào ngày hôm nay và sẽ tăng 91 USD (909 USD x 10%) lên 1.000 USD trong một năm. Nhận một khoản tiền ròng là $ 1,000 trong hai năm sẽ có giá trị hiện tại chỉ có $ 826. Lý do là 826 USD đầu tư ngày hôm nay với tỷ lệ 10% sẽ tăng lên 1.000 USD trong hai năm. Nếu tất cả số tiền là chắc chắn, bạn sẽ được ở cùng một vị trí cho dù bạn có $ 826 ngày hôm nay hoặc bạn nhận được $ 1.000 trong hai năm. Nhận một khoản tiền ròng là $ 1,000 trong hai năm sẽ có giá trị hiện tại chỉ có $ 826. Lý do là 826 USD đầu tư ngày hôm nay với tỷ lệ 10% sẽ tăng lên 1.000 USD trong hai năm. Nếu tất cả số tiền là chắc chắn, bạn sẽ được ở cùng một vị trí cho dù bạn có $ 826 ngày hôm nay hoặc bạn nhận được $ 1.000 trong hai năm. Nhận một khoản tiền ròng là $ 1,000 trong hai năm sẽ có giá trị hiện tại chỉ có $ 826. Lý do là 826 USD đầu tư ngày hôm nay với tỷ lệ 10% sẽ tăng lên 1.000 USD trong hai năm. Nếu tất cả số tiền là chắc chắn, bạn sẽ được ở cùng một vị trí cho dù bạn có $ 826 ngày hôm nay hoặc bạn nhận được $ 1.000 trong hai năm kết thúc lop hoc ke toan tai binh duong.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26741 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26288 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3688 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3395 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2118 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1965 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2353 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3594 lượt xem)