Giá trị ngẫu nhiên từ danh sách hoặc bảng

Giá trị ngẫu nhiên từ danh sách hoặc bảng

Cập nhật: 11/01/2018 Lượt xem: 1243 Cỡ chữ
Giá trị ngẫu nhiên từ danh sách hoặc bảng Để lấy một giá trị ngẫu nhiên từ một bảng hoặc danh sách trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm INDEX với sự trợ giúp từ các hàm RANDBETWEEN và ROWS.

Giá trị ngẫu nhiên từ danh sách hoặc bảng

 
Công thức chung 
 
= INDEX ( dữ liệu , RANDBETWEEN ( 1 , ROWS ( dữ liệu )), 1 )
 
Giải trình 
 
Để lấy một giá trị ngẫu nhiên từ một bảng hoặc danh sách trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm INDEX với sự trợ giúp từ các hàm RANDBETWEEN và ROWS.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G7 là:
 
= INDEX ( dữ liệu , RANDBETWEEN ( 1 , ROWS ( dữ liệu )), 1 )
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Lưu ý: công thức này sử dụng dải có tên "dữ liệu" (B5: E104) để dễ đọc và thuận tiện. Nếu bạn không muốn sử dụng phạm vi được đặt tên, thay vào đó thay thế $ B $ 5: $ E $ 104.
gia-tri-ngau-nhien-trong-danh-sach
 
Để kéo một giá trị ngẫu nhiên ra khỏi danh sách hoặc bảng, chúng ta cần một số hàng ngẫu nhiên. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng hàm RANDBETWEEN, tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên giữa hai giá trị - giá trị trên và giá trị thấp hơn.
 
Đối với giá trị thấp hơn, chúng ta sử dụng số 1 và giá trị trên chúng ta sử dụng hàm ROWS để đếm tổng số hàng trong bảng hoặc danh sách:
 
= RANDBETWEEN ( 1 , ROWS ( dữ liệu ))
 
RANDBETWEEN sẽ trả về một số ngẫu nhiên giữa 1 và số hàng trong dữ liệu, và kết quả này được đưa vào hàm INDEX cho đối số hàng. Đối với đối số cột, chúng ta chỉ cần sử dụng 1, vì chúng ta muốn có một cái tên từ cột đầu tiên.
 
Vì vậy, giả sử rằng RANDBETWEEN trả về 7 (như trong ví dụ) công thức giảm xuống:
 
= INDEX ( dữ liệu , 7 , 1 )
 
Trong đó trả về tên "Tim Moore", ở hàng 7 của bảng.
 
Lưu ý rằng RANDBETWEEN sẽ tính toán lại bất cứ khi nào một bảng tính được thay đổi hoặc mở.

>> Xem thêm: Lớp học kế toán cấp tốc ở thanh xuân

>> Xem thêm: Kế toán hà nội chi nhánh hải phòng
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1173 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2719 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2298 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3138 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15931 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5587 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (30360 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5877 lượt xem)