Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

Cập nhật: 09/09/2016 Lượt xem: 5940 Cỡ chữ
Giá trị thị trường của vốn cổ phần là tổng giá trị, được đo bằng giá thị trường, của tất cả các cổ phiếu sở hữu vượt trội của một công ty.

Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

 
 
Giá trị thị trường của vốn cổ phần là tổng giá trị, được đo bằng giá thị trường, của tất cả các cổ phiếu sở hữu vượt trội của một công ty. Tên gọi khác của quyền sở hữu cổ phiếu là cổ phiếu. Nói cách khác, giá trị thị trường của vốn cổ phần là tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu lưu hành được đo trong thị trường chứng khoán tại một thời điểm cụ thể.
 
Hãy nói rằng Quốc tế Hoa Công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá $ 25 mỗi cổ phiếu. Đây là cổ phiếu đầu tiên công ty cung cấp và đại diện tất cả các cổ phiếu của các công ty. Vào ngày nó phát hành cổ phiếu với giá đó, nó có một giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu 25.000.000 $. Nhưng một tuần sau đó, giá cổ phiếu đã tăng đến $ 30 cho mỗi cổ phiếu. giá trị thị trường của công ty cổ phần tăng lên đến $ 30 triệu.
 
Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu là một từ khác để vốn hóa thị trường. Nó là một trong những biện pháp kích thước của một công ty, nhưng nó không phải là người duy nhất.
 
Vào cuối năm 2014, Apple đã trở thành công ty lớn nhất trong lịch sử được đo bằng giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu. Giá trị của nó là hơn 700 tỷ $. Điều này không có nghĩa là nó có hầu hết các nhân viên, hoặc cơ quan nhất, hay nhất thiết doanh thu nhiều nhất - chỉ là vốn hóa thị trường nhất.
 
Hiểu kích thước của một công ty có thể giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ qua các công ty lớn và nhỏ.
 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2131 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4056 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (32850 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (3956 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2259 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (121111 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (45310 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (56032 lượt xem)