Giá trị văn bản ngẫu nhiên

Giá trị văn bản ngẫu nhiên

Cập nhật: 20/01/2018 Lượt xem: 1009 Cỡ chữ
Giá trị văn bản ngẫu nhiên = CHOOSE ( RANDBETWEEN ( 1 , 4 ), "Red" , "Blue" , "Green" , "Pink" ) Khi công thức này được sao chép xuống, nó sẽ trở lại một trong bốn màu.

Giá trị văn bản ngẫu nhiên

 
Công thức chung 
 
= CHOOSE ( RANDBETWEEN ( 1 , 3 ), "Value1" , "Value2" , "Value3" )
 
Giải trình 
 
Để nhanh chóng điền vào một dãy các ô với các giá trị văn bản ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng CHOOSE và RANDBETWEEN.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:
 
= CHOOSE ( RANDBETWEEN ( 1 , 4 ), "Red" , "Blue" , "Green" , "Pink" )
 
Trả về màu ngẫu nhiên từ các giá trị được cung cấp.
gia-tri-text-ngau-nhien.png
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Chức năng CHOOSE cung cấp khuôn khổ cho công thức này. Chọn lấy một giá trị số làm đối số đầu tiên của nó (index_number) và sử dụng số này để chọn và trả lại một trong các giá trị cung cấp dưới dạng đối số kế tiếp, dựa trên chỉ số của chúng.
 
Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng bốn giá trị: Red, Blue, Green và Pink, vì vậy chúng ta cần cho CHOOSE một số từ 1 đến 4.
 
Để tạo số này, chúng ta sử dụng RANDBETWEEN, một hàm trả về một số nguyên ngẫu nhiên giữa giá trị đáy và đỉnh. Vì chúng ta chỉ làm việc với 4 giá trị trong CHOOSE, chúng ta cung cấp 1 cho số dưới cùng và 4 cho số đầu.
 
Khi công thức này được sao chép xuống, nó sẽ trở lại một trong bốn màu.
 
Lưu ý rằng RANDBETWEEN sẽ tính giá trị mới bất cứ khi nào bảng tính được thay đổi. Một khi bạn có các giá trị trong dải, bạn có thể muốn thay thế các công thức bằng các giá trị để ngăn ngừa các thay đổi tiếp theo. 

Xem thêm: Dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bắc Binh
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1286 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2819 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2405 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3281 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (16144 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5737 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (31963 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (6059 lượt xem)