Hàm DEVSQ function trong excel

Hàm DEVSQ function trong excel

Cập nhật: 26/06/2016 Lượt xem: 13849 Cỡ chữ
Cú pháp và công thức của Hàm DEVSQ function trong excel ví dụ kèm theo
 

Hàm chức năng DEVSQ trong excel
 

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của DEVSQ  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về tổng các bình phương độ lệch các điểm dữ liệu từ trung bình mẫu của họ.
 
cú pháp
 
DEVSQ (number1, [number2], ...)
 
Các chức năng cú pháp DEVSQ có các đối số sau đây:
 
Number1, number2, ...     Number1 là cần thiết, số tiếp theo là tùy chọn. 1-255 đối số mà bạn muốn tính tổng của bình phương sai. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng hoặc một tham chiếu đến một mảng thay vì đối số cách nhau bởi dấu phẩy.
 
Các chú thích
 
Đối số có thể là số hoặc tên, mảng, hay tham chiếu có chứa số.
 
giá trị hợp lý và đại diện văn bản của các số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số được tính.
 
Nếu một mảng hoặc tham chiếu lập luận có chứa văn bản, giá trị logic, hoặc các tế bào trống rỗng, những giá trị đó sẽ được bỏ qua; Tuy nhiên, các tế bào với số không giá trị được bao gồm.
 
Lập luận đó là những giá trị lỗi hoặc văn bản mà không thể được dịch sang số gây ra lỗi.
 
Phương trình cho tổng các độ lệch bình phương là:
 
phương trình
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.

Công thức Sự miêu tả Kết quả
= DEVSQ (A2: A8) Tổng bình phương của độ lệch của dữ liệu trên từ mẫu của họ có ý nghĩa. 48

>> Mời bạn tham khảo thêm: Sắp xếp thứ tự ABC trên excel
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (916 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2423 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2018 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2803 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15138 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5089 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (23787 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5039 lượt xem)