Hàm excel chuyển số tiền thành chữ trong excel

Hàm excel chuyển số tiền thành chữ trong excel

Cập nhật: 11/07/2017 Lượt xem: 2197 Cỡ chữ
Hàm excel chuyển số tiền thành chữ trong excel Làm Thế Nào Để Chuyển Đổi Chữ Cái Sang Số Hoặc Ngược Lại Trong Excel? = COLUMN (INDIRECT (A2 & 1))

Hàm excel chuyển số tiền thành chữ trong excel

 
Làm Thế Nào Để Chuyển Đổi Chữ Cái Sang Số Hoặc Ngược Lại Trong Excel?
 
Nếu bạn có một danh sách các chữ cái của một bảng chữ cái, và bây giờ bạn muốn chuyển đổi các chữ cái này sang số tương đối của chúng, như A = 1, B = 2, C = 3 ... Và trong các trường hợp khác, bạn cần phải đảo ngược tùy chọn này để Thay đổi các số cho các chữ cái liên quan của họ. Bạn đã bao giờ cố gắng để giải quyết công việc này trong bảng tính Excel?

Chuyển Đổi Chữ Cái Sang Số Với Công Thức

Để chuyển đổi các chữ cái sang số tương đối, bạn có thể sử dụng công thức sau:
 
1 . Trong ô trống bên cạnh dữ liệu của bạn, ví dụ: ô C2, vui lòng nhập công thức này: = COLUMN (INDIRECT (A2 & 1)) , ( A2 có chữ cái bạn muốn chuyển đổi) xem ảnh chụp màn hình:

doc-convert-letter-to-number-1.png

2 . Sau đó, kéo chốt điền vào vùng mà bạn muốn áp dụng công thức này, và các chữ cái đã được chuyển thành các số tương đối của chúng như hình dưới đây:

doc-convert-letter-to-number-2.png

Chuyển Đổi Số Sang Chữ Với Công Thức

Nếu bạn muốn chuyển đổi các số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 26 cho các chữ cái tương ứng, công thức sau đây có thể giúp bạn.
 
1 . Trong ô trống bên cạnh dữ liệu của bạn, ví dụ: ô C2, vui lòng nhập công thức này: = MID ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", A2,1) , ( A2 có số bạn muốn chuyển đổi) xem ảnh chụp màn hình:

doc-convert-letter-to-number-3.png

2 . Sau đó kéo chốt điền vào phạm vi mà bạn muốn chứa công thức này, và các con số đã được chuyển đổi sang các chữ tương đối của chúng khi bạn cần. Xem ảnh chụp màn hình:

doc-convert-letter-to-number-4.png

Mẹo : Nếu số không nằm trong khoảng từ 1 đến 26, kết quả sẽ được hiển thị là trống.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1089 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2620 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2203 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3011 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15692 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5436 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (28864 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5684 lượt xem)