Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

Cập nhật: 15/11/2014 Lượt xem: 30515 Cỡ chữ
Hướng đãn đề tài hoàn thiện công tác kế toán và tập hợp chi phí sản xuất. Link download miễn phí.

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ ĐÔNG là đơn vị hàng đầu cả nước đào tạo kế toán. Hiện nay cuối năm học và chuẩn bị đến mùa làm báo cáo thực tập kế toán. Vì vậy chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong quá trình thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp. Chúng tôi chia sẻ với các bạn Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

>> Đề tài quản lý chi phí nguyên vật liệu

Nội dung Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất  :
 
Phần I: Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
1. Quá trình thành lập
2. Đặc điểm kinh doanh
2.1 Ngành nghề kinh doanh:
2.2 Sản phẩm, hàng hoá
2.3 Thị trường
2.4 Nguồn nhân lực
3. Vốn, tài sản của công ty:
4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây:
II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:
2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty:
Phần II : Tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình Công ty may Thăng Long
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Phòng kế toán tài vụ tại Công ty
Tại các xí nghiệp thành viên:
2. Chế độ kế toán áp dụng:
    3.  Hình thức sổ kế toán
   4.   Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu trong Công ty :
   4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu:
   4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
   4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung:
   5. Công tác quản lý chung về sản phẩm sản xuất và tính giá thành ở công ty may Thăng Long:
  6. Các thủ tục quản lý và chế độ hạch toán kế toán ban đầu:
  7. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng:
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Thăng Long:
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long
2. Mặt tồn tại cần khắc phục
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Những phương hướng và giảp pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long:
2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết:
2.2. Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 63
2.3. Về hạch toán NVL nhận gia công
2.4. Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC.
2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang
Kết luận
 
 
 
 
 

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Công ty TNHH tư vấn giải pháp ID Hoàng Gia MST 0107732567 (594 lượt xem)Công ty Trần Toàn Phát - Collagen ADIVA cần tuyển gấp (0 lượt xem)Tuyển gấp kế toán công nợ tại P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân (511 lượt xem)Ghi lại một khoản tạm ứng cho nhân viên và khấu trừ? (964 lượt xem)Làm thế nào để Email một Hồ Sơ (4154 lượt xem)Mẫu báo cáo thực tập kế toán mới nhất năm 2014 (31631 lượt xem)Đề tài Phân tích tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp (24498 lượt xem)Đề tài tốt nghiệp quản lý chi phí nguyên vật liệu (25057 lượt xem)