Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo TT133 & TT200

Cập nhật: 06/08/2019 Lượt xem: 50 Cỡ chữ
Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ theo TT133 & TT200
Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ theo TT133 & TT200
– Theo Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:
Công cụ dụng cụ là những tài sản có giá trị < 30.000.000 VNĐ hoặc thời gian sử dụng < 1 năm.
– Theo Điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC.
“Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:
– Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;
– Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;
– Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ;
– Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;
– Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,…”
 Thời gian phân bổ Công cụ dụng cụ là bao nhiêu lâu?
Tại khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Thời gian phân bổ chi phí Công cụ dụng cụ không quá 3 năm.
 Phương pháp phân bổ Công cụ dụng cụ.
Theo Điều 25 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:
– Những Công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ thì hạch toán toàn bộ vào chi phí.
– Những Công cụ dụng cụ có giá trị lớn hay liên quan đến nhiều kỳ kế toán thì hạch toán vào tài khoản 242- Chi phí trả trước. Hàng tháng phân bổ vào chi phí.
hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ
Hướng dẫn hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo TT133 & TT200.
Hạch toán mua công cụ dụng cụ về nhập kho.
Khi mua Công cụ dụng cụ về dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp tiến hành nhập kho để theo dõi số lượng và giá trị CCDC sử dụng. Kế toán hạch toán:
Nợ TK 153: Trị giá CCDC chưa có thuế GTGT
Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331: Tổng trị giá thanh toán khi mua CCDC.
Hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo TT133 và TT200Hạch toán xuất công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khi xuất công cụ dụng cụ đưa vào sử dụng, căn cứ vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC mà kế toán hạch toán theo các trường hợp như: Trường hợp CCDC có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn; Trường hợp CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Cụ thể:
Trường hợp CCDC có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn.
Khi CCDC có giá trị nhỏ và thời gian sử dụng ngắn thì kế toán hạch toán toàn bộ vào chi phí:
Nợ TK 154: Trị giá CDCD dùng cho bộ phận sản xuất (Theo TT 133)
Nợ TK 6421: Trị giá CDCD dùng cho bộ phận bán hàng (Theo TT 133)
Nợ TK 6422: Trị giá CDCD dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133)
Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công (Theo TT 200)
Nợ TK 627: Trị giá CDCD dùng sản xuất chung (Theo TT 200)
Nợ TK 641: Trị giá CDCD dùng cho bộ phận bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 642: Trị giá CDCD dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp (Theo TT 200)
Có TK 153: Trị giá CDCD dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài.
– Khi CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài, kế toán sẽ phân bổ vào chi phí trả trước, hạch toán:
Nợ TK 242: Trị giá CDCD
Có TK 153: Trị giá CDCD.
– Cuối mỗi tháng, kế toán phân bổ chi phí CCDC vào chi phí trả trước, hạch toán:
Nợ TK 154: Trị giá phân bổ CDCD dùng cho bộ phận sản xuất (Theo TT 133)
Nợ TK 6421: Trị giá phân bổ CDCD dùng cho bộ phận bán hàng (Theo TT 133)
Nợ TK 6422: Trị giá phân bổ CDCD dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133)
Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công phân bổ (Theo TT 200)
Nợ TK 627: Trị giá phân bổ CDCD dùng sản xuất chung (Theo TT 200)
Nợ TK 641: Trị giá phân bổ CDCD dùng cho bộ phận bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 642: Trị giá phân bổ CDCD dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp (Theo TT 200)
Có TK 242: Trị giá CDCD phân bổ.
Hướng dẫn tính phân bổ công cụ dụng cụ theo TT133 & TT200.
Tính phân bổ công cụ dụng cụ theo 2 trường hợp, đó là: Trường hợp mua và sử dụng CCDC từ ngày đầu tiên của tháng (ngày mùng 1); Trường hợp mua và sử dụng CCDC ngay không trọn tháng (không phải từ ngày mùng 1). Cách tính cụ thể như sau:
Trường hợp mua và sử dụng CCDC từ ngày đầu tiên của tháng (ngày mùng 1).
Giá trị phân bổ CCDC tháng đầu sử dụng = Giá trị CCDC / Số tháng phân bổ CCDC.
Trường hợp mua và sử dụng CCDC ngay không trọn tháng (không phải từ ngày mùng 1).
Giá trị phân bổ CCDC tháng đầu sử dụng = (Mức phân bổ CCDC theo tháng / Số ngày trong tháng bắt đầu sử dụng) * Số ngày sử dụng ở tháng đầu tiên.
Trong đó:
Số ngày sử dụng ở tháng đầu tiên = Tổng số ngày trong tháng – Ngày đầu sử dụng + 1.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2311 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4494 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33663 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4209 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2529 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (127803 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (48166 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (63200 lượt xem)