Khắc phục lỗi VLOOKUP với chức năng TRIM

Khắc phục lỗi VLOOKUP với chức năng TRIM

Cập nhật: 12/06/2017 Lượt xem: 1744 Cỡ chữ
Khắc phục lỗi VLOOKUP với chức năng TRIM Một lỗi thông thường với Vlookups đang cố gắng kéo dữ liệu không khớp vì không gian. Bạn có thể có một nhóm các dữ liệu có thêm một không gian ở cuối hoặc đầu

Khắc phục lỗi VLOOKUP với chức năng TRIM

Đôi khi VLookup chức năng không hành động như bạn muốn. Nó không phải là chức năng đó là sai mặc dù, nó thường là dữ liệu. Một lỗi thông thường với Vlookups đang cố gắng kéo dữ liệu không khớp vì không gian. Bạn có thể có một nhóm các dữ liệu có thêm một không gian ở cuối hoặc đầu. Đó chỉ là một cái gì đó xảy ra đôi khi vì cách bạn nhập hoặc xuất dữ liệu.
 
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng chức năng TRIM. Chức năng này sẽ lấy tất cả không gian không cần thiết ra khỏi các từ. Nó sẽ vẫn để lại những khoảng trống bình thường ở nơi họ cần. Tuy nhiên, nó sẽ sửa chữa các từ để nó sẽ sau đó phù hợp.

>> Xem thêm: Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Ninh
 
Tôi đã thực hiện một video dưới đây để giúp giải thích điều này.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1065 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2600 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2181 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2988 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15637 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5407 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (28513 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5637 lượt xem)