Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?

Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?

Cập nhật: 29/05/2017 Lượt xem: 2466 Cỡ chữ
Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì? Làm thế nào nên một khoản vay lãi suất chỉ được ghi lại?

Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?

Tôi sẽ sử dụng tài khoản trách nhiệm  Accounts Payable cho nhà cung cấp hóa đơn đã được nhận và phải được thanh toán. Kết quả là, số dư trong Tài khoản Phải thu có thể là một số tiền chính xác đồng ý với các tài liệu hỗ trợ như hóa đơn, thỏa thuận cho muc tieu nghe nghiep ke toan, vv 
 
Tôi sẽ sử dụng tài khoản nợ phải trả Chi phí phải trả phải trả cho các khoản mục điều chỉnh khoản dự phòng được thực hiện vào cuối Kỳ kế toán cho các hạng mục như tiện ích, lãi suất, tiền lương, v.v ... Số dư trong Chi phí phải trả phải trả là tổng chi phí phát sinh vào ngày lập bảng cân đối kế toán cho viec học kế toán ở đâu tốt nhất Từ Liêm ,

Làm thế nào nên một khoản vay lãi suất chỉ được ghi lại?

Sự cân bằng yếu về sự quan tâm chỉ cho vay là một trách nhiệm . Nếu không có khoản nợ gốc nào đến hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán , toàn bộ số dư gốc được báo cáo là nợ dài hạn . 
 
Nếu tiền lãi của tháng hiện tại được trả vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, sẽ không có khoản nợ phải trả. Việc thanh toán lãi hàng tháng sẽ được ghi nợ vào Chi phí Tiền lãi và sẽ được ghi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Theo kế toán lũy kế lãi suất đã xảy ra nhưng chưa được thanh toán vào ngày của bảng cân đối kế toán, Được báo cáo như một khoản nợ phải trả hiện tại như lãi phải trả hoặc lãi phải trả phải trả và cũng được báo cáo là Chi phí lãi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi trong tương lai không được báo cáo trên báo cáo tài chính của TRUNG TÂM KẾ TOÁN MINH KHAI.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tuyển kế toán tại Vĩnh Phúc - Ba Đình (680 lượt xem)Tuyển kế toán tại Thịnh Quang - Đống Đa (1121 lượt xem)Tuyển trung cấp kế toán làm Nam Từ Liêm (1004 lượt xem)Tuyển kế toán nội bộ văn khê hà đông (980 lượt xem)Tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp La Thành, Đống Đa (577 lượt xem)Tuyển Kế Toán Kho Nguyên Liệu (1266 lượt xem)Tuyển kế toán địa ốc bất động sản (1081 lượt xem)Tuyển kế toán tại văn phú hà đông lương 8tr (813 lượt xem)