Mô tả công việc của nhân viên thu ngân

Mô tả công việc của nhân viên thu ngân

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 1591 Cỡ chữ
Chức năng cơ bản: Vị trí thủ quỹ chịu trách nhiệm về các hoạt động đăng ký tiền mặt không có lỗi, xử lý thanh toán và tương tác với khách hàng.

Mô tả công việc của nhân viên thu ngân

 
Mô tả vị trí : Nhân viên thu ngân
 
Chức năng cơ bản:  Vị trí thủ quỹ chịu trách nhiệm về các hoạt động đăng ký tiền mặt không có lỗi, xử lý thanh toán và tương tác với khách hàng.
 
Chức vụ hiệu trưởng:
 
Đăng ký tiền mặt chính xác và hiệu quả
 
Vận hành thiết bị quét mã vạch
 
Đảm bảo rằng có đủ tiền mặt trong ngăn tiền mặt
 
Duy trì số dư tiền mặt chính xác tại máy tính tiền
 
Yêu cầu một hình thức nhận dạng khi cần
 
Sắp xếp, đếm và quấn tiền xu và tiền tệ
 
Xử lý thanh toán bằng tiền mặt, séc , thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
 
Cung cấp thay đổi nếu cần thiết khi séc được đổi thành tiền mặt
 
Quy trình trả về và trao đổi
 
Lưu ý tất cả các quảng cáo và quảng cáo ảnh hưởng đến giá sản phẩm
 
Duy trì khu vực thanh toán sạch
 
Truyền đạt chính sách và thủ tục của công ty cho khách hàng
 
Đặt mua quà tặng của khách hàng theo yêu cầu
 
Trả lời câu hỏi của khách hàng
 
Trình độ mong muốn:  Kinh nghiệm văn thư tổng quát. Phải được định hướng chi tiết, với kỹ năng tương tác khách hàng tuyệt vời. Phải có khả năng đứng trong thời gian dài.

Mời bạn xem thêm:

>> hóa đơn giá trị gia tăng là gì

>> chia 1 dòng thành nhiều dòng trong excel

>>  mục tiêu nghề nghiệp xây dựng
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26678 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26211 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3671 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3369 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2098 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1945 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2324 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3547 lượt xem)