Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ

Cập nhật: 10/12/2014 Lượt xem: 27160 Cỡ chữ
Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ. Những công việc phải làm của một kế toán chuyên thủ quỹ như thế nào ?

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ. Những công việc phải làm của một kế toán chuyên thủ quỹ như thế nào ?

Phần Mục tiêu của công việc
Thực hiện các công việc liên quan đến công nợ phải thu, phải trả khách hàng 
 
Phần Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm.
 
1.  Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán  thuộc phạm vi các phần hành kế toán công nơ phải 
thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.  
2.  Lên danh sách công nợ khách hàng. Lưu giữ chứng từ và soạn thảo các chứng từ đi thu công nợ 
3.  Lập bảng kê chi tiết theo dõi công nợ của từng khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ và 
hỗ trợ phòng kinh doanh đi thu hồi công nợ 
4.  Lập bảng kê chi tiết theo dõi FB của khách hàng 
5.  Thông báo cho BGD và phòng kinh doanh về việc ngừng bán hàng đối với các khách hàng nợ 
đọng lâu ngày 
6.  Thu và chi tiền căn cứ theo phiếu thu chi của kế toán thanh toán 
7.  Tiến hành kiểm kê quỹ hàng tuần, hàng tháng.   
8.  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng    
 
Phần Yêu cầu của công việc : 
 
1.  Trình độ học vấn:   Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các ngành: Kế 
toán, Tài chính 
 
2.  Kỹ năng, phẩm chất  Trung thực, có lý lịch rõ ràng 
Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán 
    Nhanh nhẹn và tháo vát, chịu khó ham học hỏi. 
    Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ   
 
Phần Cơ sở đánh giá hiệu quả công việc.
 
Mức độ và kết quả hoàn thành các công việc được giao.  
Mức độ  hoàn thành việc thu tiền trong thời hạn công nợ 
 
Phần Các mối quan hệ trong công việc
 
1.  Chế độ báo cáo: Báo cáo cho Kế toán trưởng 
 
2. Tương tác, phối hợp: Các phần hành Kế toán khác, Nhóm kinh doanh bán lẻ, Nhóm 
kinh doanh phân phối, Nhóm kinh doanh  Germany , Kho hàng , P.Hành chính …. Và các 
thành viên công ty 

Bạn thấy công việc đó ít hay nhiều ? Bạn có đủ khả năng để hoàn thành nó chưa?....
Đây là công việc chiếm khá nhiều thời gian, công việc của một kế toán hàng này phải làm. Hãy hoàn thành tốt nó trước khi sang phần mới.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6049 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3923 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2550 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2188 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23734 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2375 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3688 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12281 lượt xem)