một cổ đông là gì?

một cổ đông là gì?

Cập nhật: 09/09/2016 Lượt xem: 4812 Cỡ chữ
Một cổ đông (hay còn gọi là cổ đông) là chủ sở hữu của một hoặc một số cổ phần của một công ty chứng khoán vốn

một cổ đông là gì?

 
Một cổ đông (hay còn gọi là cổ đông) là chủ sở hữu của một hoặc một số cổ phần của một công ty chứng khoán vốn .

Một cổ đông được coi là riêng biệt từ các công ty và kết quả là sẽ có trách nhiệm hữu hạn như xa nghĩa vụ của công ty. Chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông của một công ty được gọi là cổ đông phổ biến .

Các cổ đông thường bầu hội đồng quản trị của Tổng công ty của giám đốc và sẽ bỏ phiếu về các giao dịch rất quan trọng như việc sáp nhập các công ty với các công ty khác. Nói chung nó là cổ đông thường người trở nên giàu có khi một công ty trở nên ngày càng thành công hơn. Ngoài cổ phiếu phổ thông, một số công ty cũng phát hành cổ phiếu ưu đãi.

Chủ sở hữu của các cổ phiếu này được biết đến như một cổ đông ưa thích (hoặc cổ đông ưa thích). Một cổ đông ưu đãi thường chấp nhận tiền mặt cố định cổ tức sẽ được trả bởi các công ty trước khi cổ đông thường được chi trả cổ tức. Trong trao đổi ưu đãi này của cổ tức, cổ đông ưu đãi sẽ bỏ qua những lợi ích tài chính tiềm năng có thể xảy ra đối với các cổ đông thường. Các khoản tiền do các cổ đông ban đầu được báo cáo là vốn góp trong (hoặc góp) trong vốn chủ sở hữu 'cổ đông phần của của công ty cân đối kế toán .
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2238 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4292 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33401 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4088 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2393 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (124758 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (47241 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (59223 lượt xem)