Phạm vi chứa một trong nhiều giá trị

Phạm vi chứa một trong nhiều giá trị

Cập nhật: 10/01/2018 Lượt xem: 646 Cỡ chữ
Phạm vi chứa một trong nhiều giá trị Để kiểm tra nếu một trong số nhiều giá trị tồn tại trong một dãy ô, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng SUMPRODUCT

Phạm vi chứa một trong nhiều giá trị

 
Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( - ( rng = giá trị )) > 0
 
Giải trình 
 
Để kiểm tra nếu một trong số nhiều giá trị tồn tại trong một dãy ô, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng SUMPRODUCT.
 
Trong ví dụ, công thức trong tế bào D5 là:
 
= SUMPRODUCT ( - ( rng = B5: D5 )) > 0
 
Công thức làm việc như thế nào
 
Mỗi mục trong rng được so sánh với mỗi mục trong các giá trị và kết quả là một mảng các giá trị TRUE hoặc FALSE.
 
Dấu gạch nối đôi (được gọi là double unary) sẽ buộc giá trị TRUE và FALSE tương ứng là 1 và 0. Vì SUMPRODUCT nhận được chỉ một mảng, nó chỉ đơn giản thêm các mục trong mảng và trả về kết quả.
 
Về mặt logic, bất kỳ kết quả nào lớn hơn 0 có nghĩa là ít nhất một giá trị tồn tại trong dải. Vì vậy, bước cuối cùng là đánh giá kết quả SUMPRODUCT để xem nó lớn hơn không. Bất kỳ kết quả nào lớn hơn 0 sẽ trả về TRUE và kết quả bằng 0 sẽ trả về FALSE.
 
Với giá trị mã hoá cứng
 
Bạn cũng có thể mã hóa các giá trị tìm kiếm vào công thức, sử dụng cái được gọi là mảng "hằng số". Ví dụ, nếu bạn muốn tìm 3 giá trị: đỏ, lục lam, và đỏ tươi bên trong dải H2: H8, bạn có thể sử dụng:
 
= SUMPRODUCT ( - ( H2: H8 = { "đỏ" , "xanh lục" , "magenta" } )) > 0
 
Trong ví dụ trên ("đỏ", "xanh lục", "magenta"} là hằng số mảng, là một cách để cung cấp nhiều giá trị trong một đối số.
 
Một phần phù hợp hoặc chuỗi con
 
Công thức trên chỉ kiểm tra tính tương đương và sẽ không tìm thấy một phần phù hợp hoặc chuỗi con trong dải. Nếu bạn cần tìm các chuỗi con, bạn có thể sử dụng công thức này .

>> Khoá học kế toán ở Vĩnh Phúc

>> Trung tâm đào tạo kế toán quảng ninh

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1040 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2563 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2159 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2951 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15549 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5343 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (27827 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5534 lượt xem)