Phân chia người theo nhóm ngẫu nhiên trong excel

Phân chia người theo nhóm ngẫu nhiên trong excel

Cập nhật: 11/01/2018 Lượt xem: 2706 Cỡ chữ
Phân chia người theo nhóm ngẫu nhiên trong excel Để gán ngẫu nhiên mọi người vào các nhóm hoặc các nhóm có kích thước cụ thể, bạn có thể sử dụng cột trợ giúp với giá trị được tạo ra bởi hàm RAND

Phân chia người theo nhóm ngẫu nhiên trong excel

 
Công thức chung 
 
= ROUNDUP ( RANK ( A1 , randoms ) / size , 0 )
 
Giải trình 
 
Để gán ngẫu nhiên mọi người vào các nhóm hoặc các nhóm có kích thước cụ thể, bạn có thể sử dụng cột trợ giúp với giá trị được tạo ra bởi hàm RAND cùng với công thức dựa trên các hàm RANK và ROUNDUP. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:
 
= ROUNDUP ( RANK ( C5 , randoms ) / size , 0 )
 
trả về một số nhóm cho mỗi tên được liệt kê trong cột B, trong đó "randoms" là phạm vi tên là C5: C16, và "size" là dải có tên G5.
phan-chia-nguoi-ngau-nhien
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Điểm cốt lõi của giải pháp này là chức năng RAND, được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên trong cột trợ giúp (cột C trong ví dụ).
 
Để gán một tập các giá trị ngẫu nhiên trong một bước, chọn phạm vi C5: C16, và gõ = RAND () trong thanh công thức. Sau đó sử dụng phím tắt + nhập để nhập công thức trong tất cả các ô cùng một lúc.
 
Lưu ý: chức năng RAND sẽ tiếp tục tạo ra các giá trị ngẫu nhiên mỗi khi thay đổi được tạo thành bảng tính, do đó bạn sẽ muốn thay thế các kết quả trong cột C bằng các giá trị thực tế bằng cách sử dụng đặc biệt dán để tránh thay đổi sau khi các giá trị ngẫu nhiên được gán.
 
Trong cột D, một số nhóm được gán với công thức sau:
 
= ROUNDUP ( RANK ( C5 , randoms ) / size , 0 )
 
Chức năng RANK được sử dụng để xếp hạng giá trị trong C5 đối với tất cả các giá trị ngẫu nhiên trong danh sách. Kết quả sẽ là một số từ 1 đến tổng số người (12 trong ví dụ này).
 
Kết quả này sau đó được chia thành "size", đại diện cho kích thước nhóm mong muốn (3 trong ví dụ), sau đó đi vào hàm ROUNDUP như số , với num_digits bằng không. Hàm ROUNDUP trả về một số làm tròn số nguyên cho số nguyên tiếp theo. Số này đại diện cho số nhóm được chỉ định.
 
Phiên bản CEILING
 
Chức năng CEILING có thể được sử dụng thay vì ROUNDUP. Cũng giống như chức năng ROUNDUP, CEILING cũng làm tròn lên nhưng thay vì làm tròn đến một số số thập phân nhất định, CEILING vòng đến một số nhất định.
 
= CẤP ( RANK ( C5 , randoms ) / size , 1 )

>> Xem thêm: Lớp học kế toán tại long biên

>> Xem thêm: Trung tâm kế toán tại Thanh xuân
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1040 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2563 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2159 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2951 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15549 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5343 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (27827 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5534 lượt xem)