Sự khác biệt giữa giá trị doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn chủ sở hữu

Cập nhật: 09/09/2016 Lượt xem: 4279 Cỡ chữ
Giá trị doanh nghiệp tính toán giá trị hiện tại của một doanh nghiệp tương tự như cách một bảng cân đối không, trong khi vốn chủ sở hữu giá trị cung cấp một bản chụp của giá trị tương lai hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp đó.

Sự khác biệt giữa giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn chủ sở hữu

 
Giá trị doanh nghiệp tính toán giá trị hiện tại của một doanh nghiệp tương tự như cách một bảng cân đối không, trong khi vốn chủ sở hữu giá trị cung cấp một bản chụp của giá trị tương lai hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp đó.
 
Giá trị doanh nghiệp là tổng hợp của một công ty vốn hóa thị trường và các khoản nợ của nó, trừ đi tiền và các khoản tương đương nó nắm giữ. Nó chiếm cổ phiếu hiện tại, nợ và tiền mặt của công ty. Các khoản nợ có thể được quan tâm do các cổ đông, cổ phiếu ưu đãi hoặc những thứ khác công ty còn nợ.
 
Giá trị vốn chủ sở hữu sử dụng các tính toán tương tự như giá trị doanh nghiệp, nhưng nó cho biết thêm trong lựa chọn cổ phiếu , chứng khoán chuyển đổi, và các tài sản khác có tiềm năng và trách nhiệm. Bởi vì nó xem xét các yếu tố đó có thể hiện không ảnh hưởng đến một công ty, nhưng có thể bất cứ lúc nào, giá trị vốn chủ sở hữu cho thấy giá trị tương lai tiềm năng của công ty và tiềm năng tăng trưởng của nó. Giá trị vốn chủ sở hữu có thể dao động hàng ngày với các thị trường chứng khoán.
 
Trong ngắn hạn, giá trị doanh nghiệp cung cấp cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng và dễ dàng để ước tính giá trị của một công ty, trong khi giá trị vốn chủ sở hữu sẽ giúp chủ sở hữu công ty và cổ đông hình thành các quyết định trong tương lai.
 
Để biết thêm thông tin, xem sự khác biệt giữa giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn cổ phần là gì?
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2236 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4287 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33400 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4087 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2392 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (124739 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (47231 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (59214 lượt xem)