Thay đổi chính sách kế toán

Thay đổi chính sách kế toán

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 17510 Cỡ chữ
các chính sách phải mang lại thông tin không thiên vị phản ánh chất kinh tế của các giao dịch và thể hiện trung thực hiệu quả tài chính, vị trí và luồng tiền của doanh nghiệp.

Thay đổi chính sách kế toán

Một doanh nghiệp phát triển các chính sách kế toán để đảm bảo rằng thông tin tài chính có liên quan và đáng tin cậy được tạo ra. Cụ thể, các chính sách phải mang lại thông tin không thiên vị phản ánh chất kinh tế của các giao dịch và thể hiện trung thực hiệu quả tài chính, vị trí và luồng tiền của doanh nghiệp.
 
Nhìn chung, các chính sách kế toán không thay đổi, vì làm như vậy làm thay đổi khả năng so sánh của các giao dịch kế toán theo thời gian. Chỉ thay đổi chính sách khi khung kế toán áp dụng được yêu cầu cập nhật hoặc khi thay đổi sẽ dẫn đến thông tin đáng tin cậy và có liên quan hơn.
 
Nếu ứng dụng ban đầu của một tiêu chuẩn kế toán yêu cầu doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán, hãy thay đổi theo các yêu cầu chuyển đổi được nêu trong tiêu chuẩn mới. Khi không có yêu cầu chuyển đổi đi kèm với một tiêu chuẩn kế toán, hãy áp dụng thay đổi một cách hồi tố. Ứng dụng hồi tố có nghĩa là các hồ sơ kế toán được điều chỉnh như thể chính sách kế toán mới luôn luôn được đưa ra, do đó số dư vốn chủ sở hữu của tất cả các giai đoạn được trình bày kết hợp các tác động của thay đổi.
 
Có những trường hợp không thể thực hiện được để xác định hiệu ứng hồi tố của sự thay đổi trong chính sách kế toán. Nếu có, áp dụng chính sách mới cho số tiền mang theo của tài sản và nợ phải trả khi bắt đầu giai đoạn sớm nhất mà chính sách có thể được áp dụng, cùng với tài khoản vốn bù đắp. Nếu không thể xác định ảnh hưởng của thay đổi chính sách cho bất kỳ giai đoạn nào trước đó, thì hãy thực hiện điều đó từ ngày sớm nhất có thể áp dụng chính sách mới. Khi thực hiện thay đổi chính sách, điều chỉnh tất cả các thông tin bị ảnh hưởng khác trong các ghi chú đi kèm với báo cáo tài chính .

Mời bạn xem thêm:

>> bài tập excel tính lương

>> hoá đơn vat

>> in excel bị mất dòng kẻ
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Gian lận tiền mặt là gì? (1280 lượt xem)Công ty xklđ đài loan tại Quảng Ninh (550 lượt xem)Công ty xklđ đài loan tại Thanh Hoá (1523 lượt xem)Công ty xklđ đài loan tại Ninh Bình (783 lượt xem)Công ty xklđ đài loan tại Phú Thọ (1346 lượt xem)Đơn hàng tuyển 90 nữ làm việc tại nhật bản (393 lượt xem)Công ty XKLĐ Tại Thái Bình (1501 lượt xem)Công Ty XKLĐ Tại Hưng Yên (1805 lượt xem)