Thông tư 200/2014/TT-BTC - Cập nhật những điểm mới về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC - Cập nhật những điểm mới về chế độ kế toán doanh nghiệp

Cập nhật: 13/03/2015 Lượt xem: 8979 Cỡ chữ
Thông tư 200/2014/TT-BTC - Cập nhật những điểm mới về chế độ kế toán doanh nghiệp tải thông tư 200/2014 miễn phí , link tải thông tư số 200, download thông tư 200/2014 free

Thông tư 200/2014/TT-BTC - Cập nhật những điểm mới về chế độ kế toán doanh nghiệp


Ngày 22/12/2014 - BTC ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC nhằm thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-BTC đã cũ và ít nhiều bị lạc hậu so với sự phát triển hiện tại của nên kinh tế. Sau đây là một số điểm mới đuợc cho là nổi bật nhất của thông tư số 200/2014/TT-BTC như sau :

Thong-tu-200-2014-TT-BTC

* Thông tư số 200/2014/TT - BTC sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 05/02/2015. Sẽ được áp dụng cho năm tài chính 2015.

- Việc đầu tiên được thay đổi " Được dùng ngoại tệ để làm đơn vị tiền tệ cho ghi sổ kế toán ".

Đây đuợc cho điểm sáng nhất trong thông tư số 200 này Vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp tiến tới xuất khẩu hàng hoá, giao dịch bằng ngoại tệ như : USD , Euro...thông tư số 200 quy định các doanh nghiệp được sử dụng một loại ngoại tệ để làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán cho doanh nghiệp của mình. 

Thông tư số 200 Quy định rõ khi làm dịch vụ báo cáo tài chính  sử dụng đồng ngoại tệ thì doanh nghiệp đó ngoài làm BCTC theo ngoại tệ còn phải chuyển sang  Việt Nam Đồng nữa. Tức sẽ có 2 bản BCTC cho 1 doanh nghiệp.

- Hệ thống tài khoản kế toán sẽ có những điều chỉnh và thay đổi tương đối như sau :

 + Loại bỏ đi một số tài khoản như : 139, 142, 129, 144, 159, 311, 315, 342, 351......và toàn bộ các tài khoản ngoại bảng.

 + Đồng thời thêm vào đó một số tài khoản mới như :
   
    TK 171 - Tài khoản giao dịch mua bán các loại trái phiếu của chính phủ.
    TK 353 - Quỹ khen thưởng phúc lợi.
    TK 356  quỹ phát triển khoa học và công nghệ
    TK 357 quỹ bình ổn giá
    TK 417 quỹ hỗ trợ doanh nghiệp.

- Các TK, TS không còn phân biệt ngắn hạn hay dài hạn nữa.

- Điều chỉnh thay đổi các loại TK sau :

  TK 121 =>> từ  Đầu từ chứng khoán dài hạn  >> Chứng khoán kinh doanh.
  TK 128 =>> trước là Đầu tư ngắn hạn khác  >> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
  TK 122 =>> Trước là Góp vố liên doanh  >> Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
  TK 228 =>> trước là Đầu tư dài hạn khác  =>> Đầu tư khác.
  TK 229 =>> trước là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn =>> Dự phòng tổn thất tài sản.
  TK 242 =>> truớc là Chi phí trả trước dài hạn =>> chi phí trả truớc.
  TK 244 =>> trước là Ký quỹ, ký cước dài hạn =>> Cầm cố thế chấp..
  TK 341 =>> Vay dài hạn =>> Vay và nợ thuê tài chính
  TK 343 =>> Nhận kỹ quỹ, ký cược dài hạn =>> Nhận kỹ quỹ, ký cược.
  TK 411 =>> Nguồn vốn kinh doanh =>> Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
  TK 421 =>> Lợi nhuận chưa phân phối =>> Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  TK 521 >> Gộp TK 521, TK 531, TK 532 =>> Các khoản giảm trừ doanh thu.

- Hệ thống chứng từ kế toán.

 Các doanh nghiệp được chủ động xây dựng, làm mới biểu mẫu chứng từ kế toán cho riêng doanh nghiệp mình nhưng đồng thời phải tuân thủ theo luật kế toán đã đề ra.
 
  Tất các loại chứng từ kế toán tại phần phụ lục 3 của thông tư chỉ mang tính chất hướng dẫn.

- Sổ sách kế toán.

 Doanh nghiệp được tự do xây dựng những biểu mẫu, sổ sách kế toán cho riêng doanh nghiệp của mình nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin cho một giao dịch minh bạch, đầy đủ.

 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ sách kế toán.

- Phần quan trọng nhất là phần BCTC

 + BCTC sẽ không còn  Thuế và các khoản nộp nhà nuớc.
 + Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ bao gồm BCTC theo quý bao gồm cả quý IV và BCTC bán niên.
 + Thêm quy định mới về xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.
 + Sửa đổi bổ sung nhiều chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán cụ thể như sau :
 
Mã số 120 = MS 121 + 122 + 123 thay cho  121 + 129.
Mã số 130 = MS 131 + 132 + 133 +..+139.
Mã số 150 = MS 151 +...+ 155
Mã số 200 = MS 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260.

Được bổ sung một số chỉ tiêu như sau:

 + Hoạt động doanh nghiệp : Chu kỳ sản xuất , Kinh doanh thông thuờng, Cấu trúc doanh nghiệp.
 + Chính sách kế toán áp dụng cho trường hợp DN đáp ứng giả định và DN không.
 + Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán : nợ xấu, vay và nợ thuê tài chính, tài sản dở dang dài hạn...

Trên đây là một số điểm mới của Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Để hiểu rõ hơn về thông tư này quý vị và các bạn có thể tham khảo chi tiết tại :  Thông tư 200/2014/TT-BTC

  >> Tham khảo thêm : Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2015

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2216 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4244 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33301 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4064 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2365 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (123951 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (46903 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (58314 lượt xem)