Cách tiếp cận giao dịch và bảng cân đối kế toán để đo thu nhập ròng là gì?

Cách tiếp cận giao dịch và bảng cân đối kế toán để đo thu nhập ròng là gì?

Cập nhật: 22/05/2017 Lượt xem: 1242 Cỡ chữ
Cách tiếp cận giao dịch và bảng cân đối kế toán để đo thu nhập ròng là gì? Đó là, các giao dịch cá nhân như mỗi lần bán hàng, mỗi lần mua, và mọi chi phí đều được ghi vào tài khoản sổ cái nói chung

Cách tiếp cận giao dịch và bảng cân đối kế toán để đo thu nhập ròng là gì?

 
Phương pháp tiếp cận để đo thu nhập ròng là phương pháp kế toán và kế toán truyền thống. Học kế toán ở đâu Đó là, các giao dịch cá nhân như mỗi lần bán hàng, mỗi lần mua, và mọi chi phí đều được ghi vào tài khoản sổ cái nói chung . Tại bất kỳ điểm nào bạn có thể vào một tài khoản như Chi phí tiền lương cho nhân viên bán hàng và xem năm đến nay số tiền của chi phí như vậy. Với việc sử dụng phần mềm kế toán, một lượng lớn các giao dịch có thể được ghi vào nhiều tài khoản chi tiết lop hoc ke toan tai vinh phuc
 
Tôi tin rằng cách tiếp cận bảng cân đối kế toán còn được gọi là cách tiếp cận duy trì vốn. Theo cách tiếp cận bảng cân đối kế toán, chúng ta sẽ xem xét sự thay đổi của cổ đông hoặc chủ sở hữu " Để xác định số thu nhập ròng trong kỳ giữa các bảng cân đối kế toán . Cách tiếp cận này yêu cầu bạn loại trừ bất kỳ khoản vốn bổ sung nào từ chủ sở hữu cũng như bất kỳ khoản cổ tức hoặc khoản thu hồi nào được phân phối cho chủ sở hữu. Ví dụ, nếu vốn chủ sở hữu cổ phiếu tăng 5 triệu USD với 2 triệu USD do phát hành cổ phiếu mới, và 1 triệu USD được phân phối dưới dạng cổ tức, thu nhập ròng sẽ là 4 triệu USD . Chúng tôi có thể xác minh tính toán như sau:  thu nhập ròng là $ 4 (thêm vào vốn chủ sở hữu) cộng với tiền của nhà đầu tư mới là $ 2 (thêm vào vốn chủ sở hữu) = 6 đô la của các khoản bổ sung vào vốn chủ sở hữu, trừ các khoản tiền lãi là $ 1 (giảm xuống vốn chủ sở hữu) = 5 đô la (Tăng ròng so với vốn chủ sở hữu lớp học kế toán ở Biên Hoà).

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26741 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26288 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3688 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3395 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2118 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1965 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2353 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3594 lượt xem)