Tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

Tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 1756 Cỡ chữ
Tiền từ hoạt động kinh doanh là tổng lượng tiền mặt được báo cáo trong phần hoạt động kinh doanh của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp (là một phần của báo cáo tài chính ).

Tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

 
Tiền từ hoạt động kinh doanh là tổng lượng tiền mặt được báo cáo trong phần hoạt động kinh doanh của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp (là một phần của báo cáo tài chính ). Các hoạt động hoạt động đề cập đến các hoạt động tạo doanh thu chính của doanh nghiệp, như tiền mặt nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, tiền bản quyền khi sử dụng tài sản trí tuệ của công ty, hoa hồng thay mặt cho các thực thể khác và tiền mặt trả cho các nhà cung cấp. Lượng tiền từ các hoạt động kinh doanh có thể được ước lượng bằng công thức sau:
 
EBIT + Khấu hao = Tiền từ hoạt động kinh doanh
 
Lưu ý: EBIT = Thu nhập trước lãi và thuế
 
Thông tin này có thể khá hữu ích để xác định số tiền mặt mà các hoạt động chính của một doanh nghiệp thực sự quay vòng (nếu có), không phải lúc nào cũng rõ ràng nếu bạn chỉ dựa vào số liệu thu nhập ròng được liệt kê trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . Tích lũy kế toán có thể mang lại một con số thu nhập ròng khác với dòng tiền.
 
Loại hoạt động hoạt động không bao gồm các hoạt động đầu tư , bao gồm các luồng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư hoặc các luồng tiền mặt để mua các công cụ đầu tư mới. Nhóm hoạt động hoạt động cũng không bao gồm các hoạt động tài chính , liên quan đến dòng tiền từ việc phát hành hoặc mua lại cổ phiếu của chính công ty, phát hành công cụ nợ của chính công ty hoặc thanh toán cổ tức.

Mời bạn xem thêm:

>> học kế toán ở hà đông

>> lớp học kế toán ở thanh xuân

>> trung tâm kế toán ở bắc ninh
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tuyển kế toán nội bộ tại Nguyễn Xiển (1020 lượt xem)Tuyển nhân viên lắp đặt máy lạnh tại TPHCM (2090 lượt xem)Các kỹ năng tốt nhất cho hồ sơ xin việc (1865 lượt xem)Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì? (1174 lượt xem)Cổ phiếu là gì? (1548 lượt xem)Top 8 công việc trả lương tốt nhất (1470 lượt xem)10 mẹo viết thư bìa (1952 lượt xem)Tuyển 400 công nhân KCN bình Xuyên - vĩnh Phúc (2748 lượt xem)