Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp

Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp

Cập nhật: 16/10/2014 Lượt xem: 4494 Cỡ chữ
Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp
Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp
câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp
Công ty kế toán hà nội xin chia sẻ 23 câu hỏi liên quan tới kế toán hành chính sự nghiệp cho các bạn đang làm trong lĩnh vực này:
1.     Đối tượng áp dụng kế toán Hành chính sự nghiệp?
2.     Trình bày đối tượng kế toán hành chính sự nghiệp?
3.     Phân tích nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp?
4.     Trình bày nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp?
5.     Trình bày các căn cứ tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp?
6.     Trình bày một số cách phân loại kế toán chủ yếu theo Luật kế toán hiện hành (Áp dụng đối với kế toán Nhà nước)?
7.     Trình bày các nguyên tắc tổ chức kế toán hành chính sự nghiệp?
8.     Trình bày các hiểu biết cơ bản về kỳ kế toán? Kỳ kế toán trong kế toán hành chính sự nghiệp?
9.     Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán hành chính sự nghiệp?
10.   Trình bày khái niệm, nội dung cơ bản, nguyên tắc lập chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp?
11.  Nêu các cách phân loại chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp chủ yếu?
12.  Trình bày các qui định về lưu trữ, bảo quản chứng từ và cung cấp thông tin, tài liệu kế toán trong kế toán hành chính sự nghiệp?
13.  Trình bày các nội dung cơ bản về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp?
14.  Nêu căn cứ và cách thức lựa chọn hình thức kế toán áp dụng ở các đơn vị hành chính sự nghiệp ?
15.  Đặc trưng cơ bản và trình tự ghi sổ của các hình thức kế toán: Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung và kế toán máy?
16.  Sổ kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Các nội dung cơ bản của sổ kế toán?
17.  Trình bày các nội dung liên quan đến mở sổ, ghi sổ và khóa sổ kế toán hành chính sự nghiệp?
18.  Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán và các trường hợp vận dụng trong kế toán hành chính sự nghiệp?
19.  Các nội dung cơ bản của kiểm tra kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp?
20.  Nêu các yêu cầu cần quán triệt trong tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp?
21. Nêu tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của người làm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp?
22. Tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp?
23. Các qui định liên quan đến hành nghế kế toán theo Luật kế toán hiện hành?
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2312 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33663 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4210 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2529 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (127803 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (48166 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (63201 lượt xem)Các trường hợp xóa bỏ hóa đơn và hủy hóa đơn bán hàng (3644 lượt xem)