Tỷ lệ doanh thu tiền mặt là gì?

Tỷ lệ doanh thu tiền mặt là gì?

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 626 Cỡ chữ
Tỷ lệ này thường được so sánh với kết quả tương tự cho các doanh nghiệp khác trong cùng một ngành để ước tính hiệu quả mà một tổ chức sử dụng tiền mặt có sẵn của mình để tiến hành các hoạt động và tạo ra doanh thu.


Tỷ lệ doanh thu tiền mặt là gì?

 
Tỷ lệ doanh thu tiền mặt được sử dụng để xác định tỷ lệ tiền mặt cần thiết để tạo doanh thu. Tỷ lệ này thường được so sánh với kết quả tương tự cho các doanh nghiệp khác trong cùng một ngành để ước tính hiệu quả mà một tổ chức sử dụng tiền mặt có sẵn của mình để tiến hành các hoạt động và tạo ra doanh thu. Công thức là:
 
Doanh thu hàng năm ÷ Số dư tiền mặt bình quân = Tỷ lệ doanh thu tiền mặt
 
Ví dụ: một doanh nghiệp tạo ra 10.000.000 đô la doanh thu trong năm gần đây nhất. Số dư tiền mặt cuối tháng trung bình của công ty là 1.000.000 đô la. Điều này có nghĩa là tỷ lệ doanh thu tiền mặt của tổ chức là 10x mỗi năm.

Mời bạn xem thêm:

>> học kế toán thực hành ở bình dương

>> trung tâm kế toán ở hà nam

>> đào tạo kế toán ở bắc giang
 
Tỷ lệ doanh thu tiền mặt cũng có thể được sử dụng để ước tính lượng tiền mặt cần thiết để tài trợ cho sự gia tăng dự kiến ​​trong doanh thu trong tương lai. Do đó, để tiếp tục với ví dụ trên, nếu có một khoản tăng ngân sách là 1.000.000 đô la doanh thu và tỷ lệ doanh thu tiền mặt là 10x, điều đó có nghĩa là công ty sẽ yêu cầu thêm 100.000 đô la tiền mặt để tài trợ cho việc tăng doanh thu.
 
Có một số vấn đề cần lưu ý là có thể làm cho tỷ lệ này kém hiệu quả hơn. Chúng như sau:
 
Phân phối tiền mặt . Một số đơn vị thường xuyên loại bỏ số dư vượt quá bằng cách phát hành cổ tức hoặc mua lại cổ phần. Nếu vậy, tỷ lệ doanh thu tiền mặt của họ sẽ xuất hiện cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp cạnh tranh mà các nhà quản lý muốn giữ lại số tiền dư thừa trong tổ chức.
 
Tổng lợi nhuận . Nếu một doanh nghiệp đang dự tính bán hàng hóa hoặc dịch vụ mới có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn so với tổng sản phẩm hiện tại, điều này sẽ đòi hỏi một tỷ lệ tiền mặt cao hơn để tài trợ doanh thu bổ sung. Điều này là do giá vốn hàng bán sẽ cao hơn so với hiện tại.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tuyển kế toán tại Số 10 Trung Kính, Q. Cầu Giấy (1500 lượt xem)Tiền gửi của khách hàng là gì? (2327 lượt xem)Chi phí ảnh hưởng đến bảng cân đối như thế nào? (2773 lượt xem)các nền kinh tế thị trường là gì? (5532 lượt xem)Giá trị thị trường so với Giá trị sổ sách (16987 lượt xem)ý nghĩa của vốn cổ phần là gì? (9921 lượt xem)Định khoản hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng - TT200 (21625 lượt xem)Khai giảng lớp đào tạo MC nhí tại Hà Nội (20565 lượt xem)