Tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt là gì?

Tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt là gì?

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 599 Cỡ chữ
Tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt là gì? Tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt được sử dụng để ước tính số lượng dòng tiền mà quản lý tái đầu tư trong một doanh nghiệp. Công thức cho tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt yêu cầu bạn tóm tắt tất cả các luồng tiền trong kỳ, khấu trừ cổ tức đã trả và chia kết quả vào tăng gia tăng trong kỳ trong tài sản cố định và vốn lưu động

Tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt là gì?

Tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt được sử dụng để ước tính số lượng dòng tiền mà quản lý tái đầu tư trong một doanh nghiệp. Trong khi tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt cao ban đầu có thể cho thấy rằng quản lý cam kết cải thiện hoạt động kinh doanh, điều đó cũng có nghĩa là phải đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định và vốn lưu động. Do đó, biện pháp có thể gây hiểu lầm, trừ khi kết hợp với các số liệu khác để có được bức tranh hoàn chỉnh hơn về các hoạt động của công ty.
 
Đặc biệt, so sánh tỷ lệ tài sản cố định của công ty với doanh thu của các công ty hoạt động trong ngành, cũng như tỷ lệ vốn lưu động đối với doanh thu. Nếu các tỷ lệ này cho thấy hiệu suất tốt hơn của nhóm ngang hàng, có khả năng mạnh mẽ rằng công ty chủ đề đang đầu tư nhiều tiền hơn mức cần thiết.
 
Công thức cho tỷ lệ tái đầu tư tiền mặt yêu cầu bạn tóm tắt tất cả các luồng tiền trong kỳ, khấu trừ cổ tức đã trả và chia kết quả vào tăng gia tăng trong kỳ trong tài sản cố định và vốn lưu động. Các điểm bổ sung liên quan đến công thức là:
 
Bán tài sản cố định . Nếu bất kỳ tài sản cố định nào được bán trong thời gian đo lường, hãy tính đến tác động của việc bán hàng.
 
Xóa bỏ vốn lưu động . Một biến thể trong công thức là loại trừ các thay đổi về vốn lưu động khỏi tử số. Làm như vậy tập trung chú ý vào các bổ sung tài sản cố định mới.
Công thức là:
 
(Tăng tài sản cố định + Tăng vốn lưu động) ÷ (Thu nhập ròng + Chi phí phi hàng - Doanh thu phi hàng - Cổ tức)
 
Ví dụ, một nhà đầu tư tiềm năng muốn tính toán tỷ lệ tái đầu tư dòng tiền cho một nhà đầu tư có thể. Người được đầu tư đang trong một ngành công nghiệp mở rộng nhanh chóng, do đó tái đầu tư lớn là bình thường. Tỷ lệ này là:
 
(Tăng tài sản cố định + Tăng vốn lưu động) ÷ (Thu nhập ròng + Chi phí phi hàng - Doanh thu phi hàng - Cổ tức)=
 
(350.000 đô la + 550.000 đô la) ÷ (1.700.000 đô la + 140.000 đô la - 20.000 đô la - 40.000 đô la) =
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2236 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4287 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33400 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4087 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2392 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (124739 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (47229 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (59214 lượt xem)