vốn cổ đông 'là gì?

vốn cổ đông 'là gì?

Cập nhật: 05/07/2016 Lượt xem: 6630 Cỡ chữ
vốn cổ đông 'là gì? Vốn chủ sở hữu (còn được gọi là cổ đông cổ đông vốn chủ sở hữu) Tài sản = nợ '. Vốn + cổ đông

vốn cổ đông 'là gì?

 
Vốn chủ sở hữu (còn được gọi là cổ đông cổ đông vốn chủ sở hữu) là một trong ba yếu tố của một tập đoàn cân đối kế toán và các phương trình kế toán như đã nêu ở đây: Tài sản = nợ '. Vốn + cổ đông Một số quan điểm cổ đông vốn chủ sở hữu như là một nguồn (cùng với trách nhiệm pháp lý ) tài sản của công ty.

Những người khác nghĩ của vốn chủ sở hữu là chủ sở hữu cổ đông yêu còn lại sau khi các khoản nợ đã được thanh toán. Cổ đông vốn chủ sở hữu cũng là tổng giá trị sổ sách của công ty (điều này khác với các giá trị hay giá trị thị trường của công ty). Số lượng của các cổ đông vốn chủ sở hữu được trình bày trong bảng cân đối trong các phần dưới đây:
 
 
Vốn đã góp . Nói chung phần này báo cáo số tiền mà công ty nhận được khi nó phát hành cổ phiếu của chứng khoán vốn.
 
Lợi nhuận giữ lại . Nói chung đây là thu nhập lũy kế của công ty trừ đi số tiền tích lũy của cổ tức tuyên bố.
 
Lũy kế thu nhập toàn diện khác . Đây là số tiền tích lũy của thu nhập (hoặc lỗ) chưa được bao gồm trong thu nhập ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.
 
Cổ phiếu quỹ . Mức giảm này của vốn cổ đông "là các khoản chi tiêu của công ty để mua lại nhưng không nghỉ hưu cổ phiếu của chính mình vốn cổ phần.
 
Những thay đổi đó xảy ra ở các cổ đông vốn chủ sở hữu trong kỳ kế toán được báo cáo trong tập đoàn Tuyên Bố của cổ đông 'Equity (một trong những báo cáo tài chính chính).
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (2238 lượt xem)Tổng hợp các câu hỏi kế toán hành chính sự nghiệp (4291 lượt xem)Thủ tục thuế ban đầu cho công ty mới thành lập (33401 lượt xem)Viết sai hóa đơn GTGT phải xử lý như thế nào (4088 lượt xem)Học kế toán tổng hợp thực hành ở Quận 3 - Q3 (2393 lượt xem)Mục tiêu nghề nghiệp trong cv xin việc (124753 lượt xem)Hóa đơn giá trị gia tăng là gì (GTGT)? (47239 lượt xem)Cách tính thuế giá trị gia tăng khi đã có VAT (59220 lượt xem)