ý nghĩa của vốn cổ phần là gì?

ý nghĩa của vốn cổ phần là gì?

Cập nhật: 05/07/2016 Lượt xem: 10068 Cỡ chữ
ý nghĩa của vốn cổ phần là gì? Thường thì vốn chủ sở hữu từ được sử dụng khi đề cập đến một quyền sở hữu trong kinh doanh.

ý nghĩa của vốn cổ phần là gì?

 
Vốn chủ sở hữu được sử dụng trong kế toán theo nhiều cách.

Thường thì vốn chủ sở hữu từ được sử dụng khi đề cập đến một quyền sở hữu trong kinh doanh. Các ví dụ bao gồm vốn cổ đông ' hoặc vốn chủ sở hữu .

Thỉnh thoảng, vốn được sử dụng để có nghĩa là sự kết hợp của nợ và vốn chủ sở hữu.

Ví dụ, một số xác định lại cơ bản phương trình kế toán Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu để trở thành tài sản = Equities .

Vốn chủ sở hữu cũng được sử dụng để chỉ ra sự quan tâm của một chủ sở hữu trong tài sản cá nhân. Các chủ sở hữu của một nhà $ 200,000 mà có $ 80,000 cho vay thế chấp được cho là có $ 120.000 cổ phần trong nhà.

Bên ngoài của kế toán, vốn chủ sở hữu từ cũng được sử dụng để chỉ ra sự công bằng hoặc công lý.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Công ty kế toán Hà Nội có tốt không ? (27080 lượt xem)Tuyển kế toán tại Số 10 Trung Kính, Q. Cầu Giấy (1604 lượt xem)Tiền gửi của khách hàng là gì? (2546 lượt xem)Chi phí ảnh hưởng đến bảng cân đối như thế nào? (2893 lượt xem)các nền kinh tế thị trường là gì? (5634 lượt xem)Giá trị thị trường so với Giá trị sổ sách (17681 lượt xem)Định khoản hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng - TT200 (21942 lượt xem)Khai giảng lớp đào tạo MC nhí tại Hà Nội (20686 lượt xem)